Statistik

Tack vare våra medlemsorganisationer kan vi ta fram unik och detaljerad statistik om hur den privata finansieringen genom gåvor och bidrag från allmänheten, företag och organisationer ser ut i Sverige. Varje år publicerar vi en omfattande rapport som går på djupet i statistiken över insamling och givande.

Giva Sverige ber medlemmarna att årligen rapportera hur mycket gåvor och bidrag som kommer via allmänheten, testamenten, minnesgåvor, företag och andra organisationer. Med hjälp av detta kan vi presentera en överblick av hur den privata finansieringen av ideella organisationer, var gåvor och bidrag kommer ifrån, göra jämförelser mellan olika ändamål och organisationer, och visa på förändringar över tid. Rapporten ger en indikation på hur utvecklingen ser ut, även om resultaten inte är statistiskt säkerställda.

Här finns även den senaste kvartalsvisa gåvostatistiken samt internationell statistik med jämförelser av givande och insamling i Europa och andra delar av världen.

givandet i siffror 2020

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten publicerades i maj 2021.

Ladda ner rapporten

Snabba siffror 2020

Skaffa dig en snabb överblick över hur givandet såg ut 2020 med hjälp av vår infografik.

Ladda ner infografik

Bilagor till insamlingsstatistik 2020

Bilagor till rapporten med mer detaljerad statistik och topplistor.

Ladda ner bilagor

gåvoSTATISTIK q1 2021

Ta del av utvecklingen av regelbundna gåvor och
engångsgåvor för kvartal 1 2021. Rapporten publicerades i juni 2021.

Ladda ner rapporten

Snabba siffror 2019

Skaffa dig en snabb överblick över hur givandet såg ut 2019 med hjälp av vår infografik.

ladda ner infografiken

INSAMLINGSSTATISTIK 2019

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten publicerades i maj 2020.

Ladda ner rapporten

Bilagor till insamlingsstatistik 2019

Bilagor till rapporten med mer detaljerad statistik och topplistor.

ladda ner bilagor

INSAMLINGSSTATISTIK 2018

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten publicerades i maj 2019.

LADDA NER RAPPORTEN

Snabba siffror 2018

Skaffa dig en snabb överblick över hur givandet såg ut 2018 med hjälp av vår infografik.

LADDA NER INFOGRAFIKEN

bilagOR till INSAMLINGSSTATISTIK 2018

Bilaga med underlag till rapporten, inklusive topplistor.

LADDA NER BILAGA

INSAMLINGSSTATISTIK 2017

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten publicerades i maj 2018.

Ladda ner rapport

Snabba siffror 2017

Skaffa dig en snabb överblick över hur givandet såg ut 2017 med hjälp av vår infografik.

Ladda ner infografiken

bilaga till INSAMLINGSSTATISTIK 2017

Bilaga med underlag till rapporten, inklusive topplistor.

Ladda ner bilagan

Insamlingsstatistik 2016

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten släpptes 2017 och är baserad på 2016 års siffror.

Ladda ner rapport

Insamlingsstatistik 2015

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten släpptes 2016 och är baserad på 2015 års siffror.

Ladda ner rapport

Insamlingsstatistik 2014

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten släpptes 2015 och är baserad på 2014 års siffror.

Ladda ner rapport