Statistik

Tack vare våra medlemsorganisationer kan vi ta fram unik och detaljerad statistik om hur den privata finansieringen genom gåvor och bidrag från allmänheten, företag och organisationer ser ut i Sverige. Varje år publicerar vi en omfattande rapport som går på djupet i statistiken över insamling och givande.

Giva Sverige ber medlemmarna att årligen rapportera hur mycket gåvor och bidrag som kommer via allmänheten, testamenten, minnesgåvor, företag och andra organisationer. Med hjälp av detta kan vi presentera en överblick av hur den privata finansieringen av ideella organisationer, var gåvor och bidrag kommer ifrån, göra jämförelser mellan olika ändamål och organisationer, och visa på förändringar över tid. Rapporten ger en indikation på hur utvecklingen ser ut, även om resultaten inte är statistiskt säkerställda.

Här finns även den senaste kvartalsvisa gåvostatistiken där vi ber organisationer med mer än 25 miljoner i insamlade medel att lämna in detaljerad information om senaste kvartalets givande för att snabbt kunna ge en bild över hur givandet i Sverige utvecklar sig.

årsstatistik

givandet i siffror 2022

Giva Sveriges årliga rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten publicerades i maj 2023.

LADDA NER RAPPORTEN

Skaffa dig en snabb överblick över hur givandet såg ut 2022 med hjälp av vår infografik.

Ladda ner infografik

givandet i siffror 2021

Giva Sveriges årliga rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten publicerades i maj 2022.

LADDA NER RAPPORTEN

Skaffa dig en snabb överblick över hur givandet såg ut 2021 med hjälp av vår infografik.

Ladda ner infografik

givandet i siffror 2020

Giva Sveriges årliga rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten publicerades i maj 2021.

Ladda ner rapporten

Skaffa dig en snabb överblick över hur givandet såg ut 2020 med hjälp av vår infografik.

Ladda ner infografik

kvartalsstatistik

gåvoSTATISTIK q4 2023

Ta del av utvecklingen av regelbundna gåvor och engångsgåvor för kvartal 4 2023. Rapporten publicerades i februari 2024.

Ladda ner rapporten

gåvoSTATISTIK q3 2023

Ta del av utvecklingen av regelbundna gåvor och engångsgåvor för kvartal 3 2023. Rapporten publicerades i november 2023.

Ladda ner rapporten

gåvoSTATISTIK q2 2023

Ta del av utvecklingen av regelbundna gåvor och engångsgåvor för kvartal 2 2023. Rapporten publicerades i september 2023.

Ladda ner rapporten