Statistik

Tack vare våra medlemsorganisationer kan vi ta fram unik och detaljerad statistik om hur den privata finansieringen genom gåvor och bidrag från allmänheten, företag och organisationer ser ut i Sverige. Varje år publicerar vi en omfattande rapport som går på djupet i statistiken över insamling och givande.

Giva Sverige ber medlemmarna att årligen rapportera hur mycket gåvor och bidrag som kommer via allmänheten, testamenten, minnesgåvor, företag och andra organisationer. Med hjälp av detta kan vi presentera en överblick av hur den privata finansieringen av ideella organisationer, var gåvor och bidrag kommer ifrån, göra jämförelser mellan olika ändamål och organisationer, och visa på förändringar över tid. Rapporten ger en indikation på hur utvecklingen ser ut, även om resultaten inte är statistiskt säkerställda.

Här finns även den senaste kvartalsvisa gåvostatistiken samt internationell statistik med jämförelser av givande och insamling i Europa och andra delar av världen.

givandet i siffror 2021

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten publicerades i maj 2022.

LADDA NER RAPPORTEN

Snabba siffror 2021

Skaffa dig en snabb överblick över hur givandet såg ut 2021 med hjälp av vår infografik.

Ladda ner infografik

Prognos 2021

En prognos om givandet för 2021, publicerad 24 februari 2022. Statistik för givande och insamling 2021 lanseras i maj 2022.

Ladda ner rapporten

gåvoSTATISTIK q3 2021

Ta del av utvecklingen av regelbundna gåvor och engångsgåvor för kvartal 3 2021. Rapporten publicerades i november 2021.

Ladda ner rapporten

gåvoSTATISTIK q2 2021

Ta del av utvecklingen av regelbundna gåvor och
engångsgåvor för kvartal 2 2021. Rapporten publicerades i september 2021.

Ladda ner rapporten

gåvoSTATISTIK q1 2021

Ta del av utvecklingen av regelbundna gåvor och
engångsgåvor för kvartal 1 2021. Rapporten publicerades i juni 2021.

Ladda ner rapporten

Snabba siffror 2020

Skaffa dig en snabb överblick över hur givandet såg ut 2020 med hjälp av vår infografik.

Ladda ner infografik

Snabba siffror 2019

Skaffa dig en snabb överblick över hur givandet såg ut 2019 med hjälp av vår infografik.

Ladda ner infografiken

Snabba siffror 2018

Skaffa dig en snabb överblick över hur givandet såg ut 2018 med hjälp av vår infografik.

LADDA NER INFOGRAFIKEN