Statistik

Tack vare våra medlemsorganisationer kan vi ta fram unik och detaljerad statistik om hur insamlingen av gåvor och bidrag ser ut i Sverige. Varje år publicerar vi en omfattande rapport som går på djupet i insamlingsstatistiken.

Giva Sverige ber medlemmarna att årligen rapportera hur mycket av gåvor och bidrag som kommer via allmänheten, testamenten, minnesgåvor, företag och andra organisationer. Med hjälp av detta kan vi presentera en överblick över var gåvor kommer ifrån, göra jämförelser mellan olika ändamål och organisationer, och visa på förändringar över tid.

Antalet medlemmar i Giva Sverige varierar mellan olika år, och rapporteringen från medlemmarna kan variera bland annat beroende på utmaningar i att definiera de olika intäktskällorna. Rapporten är tänkt att ge en indikation på hur utvecklingen ser ut, även om resultaten inte är statistiskt säkerställda.

Här samlar vi även internationell statistik, med jämförelser av insamlingen i Europa och andra delar av världen. Du hittar rapporter och annat material längre ner på sidan.

INSAMLINGSSTATISTIK 2018

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten publicerades i maj 2019.

LADDA NER RAPPORTEN

Snabba siffror 2018

Skaffa dig en snabb överblick över hur givandet såg ut 2018 med hjälp av vår infografik.

LADDA NER INFOGRAFIKEN

Presentation

Här hittar du presentationen från lanseringen den 28 maj 2019 med ett urval av statistik från rapporten.

LADDA NER PRESENTATIONEN

bilaga till INSAMLINGSSTATISTIK 2018

Bilaga med underlag till rapporten, inklusive topplistor.

LADDA NER BILAGA

INSAMLINGSSTATISTIK 2017

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten publicerades i maj 2018.

Ladda ner rapport

Snabba siffror 2017

Skaffa dig en snabb överblick över hur givandet såg ut 2017 med hjälp av vår infografik.

Ladda ner infografiken

presentation

Här hittar du presentationen från lanseringen den 30 maj 2018 med ett urval av statistik från rapporten.

Ladda ner presentationen

bilaga till INSAMLINGSSTATISTIK 2017

Bilaga med underlag till rapporten, inklusive topplistor.

Ladda ner bilagan

Insamlingsstatistik 2016

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten släpptes 2017 och är baserad på 2016 års siffror.

Ladda ner rapport

Insamlingsstatistik 2015

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten släpptes 2016 och är baserad på 2015 års siffror.

Ladda ner rapport

Insamlingsstatistik 2014

En rapport om insamling av gåvor och bidrag bland Giva Sveriges medlemmar. Rapporten släpptes 2015 och är baserad på 2014 års siffror.

Ladda ner rapport

internationell statistik

Fundraising in Europe 2017, European Fundraising Association

pdf

Giving USA 2018, Lilly Family School of Philantropy

png

BENEFACTS Nonprofit Sector Analysis 2018, Ireland

pdf

CAF Giving Report 2018, UK

pdf

The Next Generation of UK Giving, Blackbaud Institute 2018

pdf