Skattereduktion för gåvor

Den 1 juli 2019 återinfördes skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Du som givare kan ansöka om att få skattereduktion upp till 3 000kr per år. Informationen nedan är från Skatteverkets hemsida och där kan du även läsa mer om lagstiftningen och hitta rättslig information.

För dig som givare: ansök om att få skattereduktion

Du som givare kan få skattereduktion upp till 3 000 per år. För att få skattereduktion för gåvor måste du ha gett minst 200 kr till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle. Du måste skänka minst 2 000 kronor under året (detta gäller även gåvor under 2019). Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare som arbetar med att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Skatteverkets hemsida hittar du mer information om vad skattereduktion för gåvor innebär och vilka förutsättningar som ska uppfyllas för att få skattereduktion.

För er som organisation: Ansök om att bli gåvomottagare

För att bli godkänd gåvomottagare ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Den ideella föreningen, stiftelsen eller det registrerade trossamfundet ska uppfylla alla villkor som det innebär att vara allmännyttig.
  • Organisationen ska stötta social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Det kan gälla hela eller delar av verksamheten.
  • Ni ska kunna visa vilka gåvor som er organisationen tar emot och hur de används med hjälp av bokföring eller motsvarande underlag.
  • Organisationen ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

Skatteverkets hemsida finns mer information om vad skattereduktion för gåvor innebär och vilka förutsättningar som ska uppfyllas för den som kan få skattereduktion.