Skattereduktion för gåvor

Den 1 juli 2019 återinförs skattereduktion för gåvor till ideella organisationer och du som givare kan ansöka om att få skattereduktion upp till 1 500 kr per år. Informationen nedan är från Skatteverkets hemsida och där kan du även läsa mer om lagstiftningen och hitta rättslig information.

Ansök om att få skattereduktion 
Du som givare kan få skattereduktion upp till 1 500 kr per år. För att få skattereduktion för gåvor måste du ha gett minst 200 kr till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle. Du måste skänka minst 2 000 kronor under året (detta gäller även gåvor under 2019). Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare som arbetar med att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Skatteverkets hemsida hittar du mer information om vad skattereduktion för gåvor innebär och vilka förutsättningar som ska uppfyllas för att få skattereduktion.