Förtroendevalda

Här hittar du information om Giva Sveriges valberedning, elektorsgrupp och revisorer. Valberedningen består av tre ledamöter från medlemsorganisationerna som väljs på ett år. Deras uppdrag är att till årsmötet föreslå ledamöter till Giva Sveriges styrelse samt revisorer. Elektorsgruppen består av tre elektorer valda av strategiska intressentgrupper för en tid av tre år. Deras uppdrag är att föreslå ledamöter till valberedningen. Alla uppdragen utförs volontärt.

Alla medarbetare hos medlemsorganisationer kan nominera ledamöter till Giva Sveriges styrelse. Vanligen påbörjar valberedningen sitt arbete i januari och du hittar deras arbetsordning nedan. Att nominera en person till Giva Sveriges styrelse är enkelt. Du skickar en e-post till valberedning(a)givasverige.se där du anger namn, befattning, arbetsgivare och motiverar varför den person du nominerar bör bli ledamot i Giva Sveriges styrelse. Du behöver också ange kontaktuppgifter till den du nominerar samt intyga att personen är intresserad av att åta sig uppdraget om hen blir föreslagen av valberedningen.

Kontaktuppgifter valberedning

Richard Andersson
Ordförande – insamlingschef, Vi-skogen
richard.andersson(at)weeffect.se
Telefon: 0720 701 781

Lotta Säfström
Direktor – Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
lotta.safstrom(at)stadsmissionen.org

Eva Rundgren Forsberg 
Biträdande generalsekreterare – Svenska FN-förbundet
eva.rundgren.forsberg(at)fn.se

Kontaktuppgifter elektorsgrupp

Ann Bülow 
Verksamhetscontroller- Individuell Människohjälp
ann.bulow(at)manniskohjalp.se
Telefon: 046-32 99 50

Anneli Rogeman
anneli.rogeman(at)gmail.com
Telefon: 070-248 26 40

Johan Mast
Ägare och VD- Johan Mast Consulting AB
johan(at)johanmast.com
Telefon: +256 (0)780 133 160

 

Kontaktuppgifter revisorer

Patrick Bertram, förtroendevald revisor
administrativ chef – Tyska skolförvaltningen
patrick.bertram(at)berlin.de
Telefon: 070-662 33 34

Lena Johnson, auktoriserad revisor
auktoriserad revisor – Grant Thornton
lena.johnson(at)se.gt.com
Telefon: 08-563 070 78

Ladda ner

Arbetsordning Elektorsgrupp

pdf

Arbetsordning Valberedning

pdf