Förtroendevalda

Här hittar du information om Giva Sveriges valberedning, elektorsgrupp och revisorer. Valberedningen består av tre ledamöter från medlemsorganisationerna som väljs på ett år. Deras uppdrag är att till årsmötet föreslå ledamöter till Giva Sveriges styrelse samt revisorer. Elektorsgruppen består av tre elektorer valda av strategiska intressentgrupper för en tid av tre år. Deras uppdrag är att föreslå ledamöter till valberedningen. Alla uppdragen utförs volontärt.

Alla medarbetare hos medlemsorganisationer kan nominera ledamöter till Giva Sveriges styrelse och valberedning. Vanligen påbörjar valberedningen sitt arbete i januari/februari. Att nominera en person till Giva Sveriges styrelse är enkelt. Du skickar en e-post till valberedningen@givasverige.se där du anger namn, befattning, arbetsgivare och motiverar varför den person du nominerar bör bli ledamot i Giva Sveriges styrelse. Du behöver också ange kontaktuppgifter till den du nominerar samt intyga att personen är intresserad av att åta sig uppdraget om hen blir föreslagen av valberedningen.

Nomineringar till Valberedningen hanteras av Elektorsgruppen och du kan maila förslag på ledamot med namn, befattning, arbetsgivare, motivering och kontaktuppgifter till info@givasverige.se.

Kontaktuppgifter valberedning

Christina ”Kicki” Aldrin 
Ansvarig företag/stora gåvor och stiftelser, Stockholms Stadsmission
Telefon: 073-684 45 42

Johan Pettersson
Generalsekreterare, Scouterna
Telefon: 08-555 065 02

Mikael Färjsjö
Styrelseledamot, ActionAid
Telefon: 076-814 74 80

Kontaktuppgifter elektorsgrupp

Lovisa Fhager Logothetis
Generalsekreterare, Bonniers familjestiftelse
Telefon: 070-913 75 51

Jesper Nilsson
Stabschef, Rädda Barnen
Telefon: 073-355 34 66

Malin Ekelund
Chef insamling & engagemang, Individuell Människohjälp
Telefon: 070-410 80 55

Kontaktuppgifter revisorer

Madelene Lindberg, förtroendevald revisor
Controller och gruppchef, Världsnaturfonden WWF Sverige
Telefon: 072-200 16 74

Josefine Fors, auktoriserad revisor
Auktoriserad revisor, Grant Thornton
Telefon: 076-807 71 91