Förtroendevalda

Här hittar du information om Giva Sveriges valberedning, elektorsgrupp och revisorer. Valberedningen består av tre ledamöter från medlemsorganisationerna som väljs på ett år. Deras uppdrag är att till årsmötet föreslå ledamöter till Giva Sveriges styrelse samt revisorer. Elektorsgruppen består av tre elektorer valda av strategiska intressentgrupper för en tid av tre år. Deras uppdrag är att föreslå ledamöter till valberedningen. Alla uppdragen utförs volontärt.

Alla medarbetare hos medlemsorganisationer kan nominera ledamöter till Giva Sveriges styrelse. Vanligen påbörjar valberedningen sitt arbete i januari och du hittar deras arbetsordning nedan. Att nominera en person till Giva Sveriges styrelse är enkelt. Du skickar en e-post till valberedningen@givasverige.se där du anger namn, befattning, arbetsgivare och motiverar varför den person du nominerar bör bli ledamot i Giva Sveriges styrelse. Du behöver också ange kontaktuppgifter till den du nominerar samt intyga att personen är intresserad av att åta sig uppdraget om hen blir föreslagen av valberedningen.

Kontaktuppgifter valberedning

Richard Andersson
Ordförande – insamlingschef, Vi-skogen
Telefon: 0707 686 819

Christina ”Kicki” Aldrin 
Teamchef insamling företag/stora gåvor och stiftelser – Stockholms Stadsmission

Eva Rundgren Forsberg 
Biträdande generalsekreterare – Svenska FN-förbundet

Kontaktuppgifter elektorsgrupp

Lovisa Fhager Logothetis
Konsult och föreläsare
Telefon: 0709137551

Kristina Ljungros
Generalsekreterare – Astma- och allergiförbundet
Telefon: 08 – 506 28 214

Johan Mast
Ägare och VD- Johan Mast Consulting AB
Telefon: +256 (0)780 133 160

 

Kontaktuppgifter revisorer

Patrick Bertram, förtroendevald revisor
Ekonomichef (vik.) – Reumatikerförbundet
Telefon: 070-662 33 34

Josefine Fors, auktoriserad revisor
auktoriserad revisor – Grant Thornton
Telefon: 076-807 71 91

Ladda ner

Arbetsordning Elektorsgrupp

pdf

Arbetsordning Valberedning

pdf