skapa ett professionellt nätverk

Syftet med Giva Sveriges ERFA-nätverk är att medarbetare hos våra medlemmar får chans att skapa och delta i egna professionella nätverk för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor inom aktuella temaområden. ERFA-nätverken är en del av Giva Sveriges uppdrag som kunskapsarena och ett sätt att möta behovet av professionella nätverk och kunskapsutbyten på ett informellt sätt.

Du som deltagare bidrar i diskussionen och delar med dig av dina professionella erfarenheter. Deltagarna bestämmer själva antalet träffar och vad de vill lyfta fram och prata om vid varje träff. Mötena hålls oftast hos deltagarna i ERFA-nätverket. Fördelen med det är att alla få en inblick i hur andra kollegor arbetar. Värden för mötet får lite extra tid att presentera sig själv och sin verksamhet.

Våra pågående ERFA-nätverk är:

  • ERFA-nätverket för CRM-system
  • ERFA-nätverket för testamentesgåvor

Är du intresserad att vara med i ett nätverk eller starta ett nytt kanske inom företagssamarbeten, TM eller något annat? Hör av dig till oss på info(at)givasverige.se

ERFA-nätverket för CRM-system

Nätverket träffas för att diskutera frågor och utbyta erfarenheter kring CRM-system. Vi träffas ungefär 2-4 gånger per år. Nätverket vänder sig främst till de som arbetar inom/med CRM både som renodlad CRM-ansvarig eller har delar av ansvaret för CRM-system i sin roll.

Målgrupp
Nätverket vänder sig till dig som både är ny inom CRM och för dig som är mer erfaren och vill dela med dig av dina kunskaper.

ERFA-nätverkets kontaktperson: Lovisa Sandberg, Mind, lovisa.sandberg(at)mind.se.

För mer information eller vid intresse att delta kontakta: Sofie Sjöstrand, Giva Sverige, sofie(at)givasverige.se

ERFA-nätverket för testamentesgåvor

Nätverket träffas för att diskutera frågor och utbyta erfarenheter inom testamentesgåvor. Vi träffas ungefär 2-4 gånger per år och varje träff fokuserar på ett särskilt område (exempelvis kommunikation/marknadsföring, kontakt med boutredare, handläggarträff).

Målgrupp
Nätverket vänder sig främst till de som arbetar inom/med testamenten, arv eller som vill lära sig mer hur man kan jobba med eller komma igång med testametesgåvor.

ERFA-nätverkets kontaktpersoner: Vivian Awuku, Greenpeace Norden, vivian.awuku(at)greenpeace.org eller Erik Edling, IM-Individuell Människohjälp erik.edling(at)imsweden.org

För mer information eller vid intresse att delta kontakta: Sofie Sjöstrand, Giva Sverige, sofie(at)givasverige.se