skapa ett professionellt nätverk

Syftet med Giva Sveriges ERFA-nätverk är att medarbetare hos våra medlemmar får chans att skapa och delta i egna professionella nätverk för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor inom aktuella temaområden. ERFA-nätverken är en del av Giva Sveriges uppdrag som kunskapsarena och ett sätt att möta behovet av professionella nätverk och kunskapsutbyten på ett informellt sätt.

Du som deltagare bidrar i diskussionen och delar med dig av dina professionella erfarenheter. Deltagarna bestämmer själva antalet träffar och vad de vill lyfta fram och prata om vid varje träff. Mötena hålls oftast hos deltagarna i ERFA-nätverket. Fördelen med det är att alla få en inblick i hur andra kollegor arbetar. Värden för mötet får lite extra tid att presentera sig själv och sin verksamhet. Mer information om ERFA-nätverken hittar du längst ner på sidan.

Våra nuvarande ERFA-nätverk finns för följande områden:

  • CRM-system
  • Testamentsgåvor
  • Digital insamling
  • Telemarketing
  • Givarservice
  • Givarlojalitet
  • Ekonomiansvariga i mindre organisationer
  • Stora gåvor/filantropi

Vid intresse att delta i något av nätverken eller starta ett nytt, kontakta:
Cecilia Wallén på cecilia@givasverige.se

ERFA-nätverket för CRM-system

Nätverket träffas för att diskutera frågor och utbyta erfarenheter kring CRM-system. Vi träffas ungefär 2-4 gånger per år. Nätverket vänder sig främst till de som arbetar inom/med CRM både som renodlad CRM-ansvarig eller har delar av ansvaret för CRM-system i sin roll.

Målgrupp
Nätverket vänder sig till dig som både är ny inom CRM och för dig som är mer erfaren och vill dela med dig av dina kunskaper.

ERFA-nätverkets kontaktpersoner: Lovisa Sandberg, Ericastiftelsen & Fredrik Nilsson, RFSL

ERFA-nätverket för testamentsgåvor

Nätverket träffas för att diskutera frågor och utbyta erfarenheter inom testamentsgåvor. Vi träffas ungefär 2-4 gånger per år och varje träff fokuserar på ett särskilt område (exempelvis kommunikation/marknadsföring, kontakt med boutredare, handläggarträff).

Målgrupp
Nätverket vänder sig främst till de som arbetar inom/med testamenten, arv eller som vill lära sig mer hur man kan jobba med eller komma igång med testametsgåvor.

ERFA-nätverkets kontaktpersoner: Jessica König, WWF & Marikka Knappertbusch, Hjärnfonden

ERFA-nätverket för telemarketing

Nätverket är till för alla som jobbar med TM, både inhouse och med byrå, och har som syfte att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor samt bjuda in gästföreläsare från både ideell och privat sektor.

ERFA-nätverkets kontaktpersoner: Ulrika Sundblad, Hand in Hand & Fredrik Berlin, Sverige för UNHCR

ERFA-nätverket för digital insamling

Nätverket är till för alla som jobbar med digital insamling och har som syfte att utbyta erfarenheter, diskutera aktuella frågor samt bjuda in gästföreläsare.

ERFA-nätverkets kontaktperson: Eva Adeen, Läkarmissionen & Cecilia Linder, Stockholms Stadsmission

ERFA-nätverket för givarservice

Nätverket träffas för att diskutera aktuella frågor och utbyta erfarenheter inom givarservice. Vi träffas ungefär 2-4 gånger per år.

ERFA-nätverkets kontaktpersoner: Kristina Berg, Barnfonden & Louise Bennshagen, Göteborgs Stadsmission

ERFA-nätverket för givarlojalitet

Nätverket träffas för att diskutera aktuella frågor och utbyta erfarenheter inom givarlojalitet. Vi träffas ungefär 2-4 gånger per år.

ERFA-nätverkets kontaktpersoner: Karin Bergqvist, Barnfonden & Madeleine Sandström, RESCUE

ERFA-nätverket för Ekonomiansvariga i mindre organisationer

Nätverket träffas för att diskutera aktuella frågor och utbyta erfarenheter inom ekonomihantering i mindre organisationer.

ERFA-nätverkets kontaktpersoner: Julia Kruse, Maskrosbarn & Sandra Oldenvi, Tjejzonen

ERFA-nätverket för Stora gåvor

Nätverket träffas för att diskutera aktuella frågor och utbyta erfarenheter inom stora gåvor och filantropi. Deltagarna i nätverket har minst 5 års erfarenhet av strategiskt och operativt insamlingsarbete med tonvikt på stora gåvor. Deltagarna förväntas medverka aktivt vid varje träff.

ERFA-nätverkets kontaktpersoner: Jenny Wass, Greenpeace & Kicki Aldrin, Stockholm Stadsmission

Instruktion ERFA-nätverk

pdf