gåvoindex (fmi)

Gåvoindex ökar i oktober

Giva Sveriges gåvoindex (FMI) vänder svagt uppåt för Oktober, delvis som en följd av ökat engångsgivande från allmänheten i samband med händelserna i Israel/Palestina och jordbävningen i Afghanistan vilket gett mer gåvor till de större organisationerna. En stark månad för forskningsorganistioner främst drivet av Rosa bandet-kampanjen är också en förklarig. Totalt gåvoindex ligger på 63 i september 2023, där både FMI nuläge och FMI prognos ligger över 50. Mindre organisationer är fortsatt mer positiva än större organisationer. Se nedbrytning på olika sub-index i pdf längre ner på sidan.

Gåvoindex (Fundraising manager index, FMI) ger en indikation på stämningsläget för givandet från allmänheten och företag via en enkät som besvaras av insamlingsansvariga hos Giva Sveriges medlemsorganisationer. Om indexet är under 50 innebär det en generell negativ syn på insamlingen av gåvor, medan ett resultat över 50 innebär en generellt positiv syn. Totalt sett har organisationerna i samtliga månader haft en positiv syn på givandet och det beror på en hög tilltro bland organisationerna på ökad insamling av gåvor om ett år.

Utvecklingen för givandet under föregående månad (FMI Nuläge) hamnar på 55 vilket innebär att det är fler organisationer som ser ett ökat givande än de som ser ett minskande. För framtiden är det fortsatt en positiv bild för utvecklingen. Sub-index för givandet om ett år (FMI Prognos) ligger på 72, ungefär samma nivå som månaden innan, vilket visar att de allra flesta tror på ett ökat givande om ett år till sin organisation. Tillsammans ger de det totala värdet på 63.

Gåvoindex OKTOBER – Totalt och underkategorier

Sammanställning av gåvoindex över de fyra senaste månaderna, nedbrutet på storlek på insamlade medel, geografiskt fokus samt värdegrund

LADDA NER RAPPORTEN

Gåvoindex September – Totalt och underkategorier

Sammanställning av gåvoindex över de fyra senaste månaderna, nedbrutet på storlek på insamlade medel, geografiskt fokus samt värdegrund

LADDA NER RAPPORTEN

Gåvoindex AUGUSTI – Totalt och underkategorier

Sammanställning av gåvoindex över de fyra senaste månaderna, nedbrutet på storlek på insamlade medel, geografiskt fokus samt värdegrund

LADDA NER RAPPORTEN