gåvoindex (fmi)

Bättre utveckling för allmänhetens givande i april

Gåvoindex (FMI) ligger på 64, upp från 61 i mars. Det är allmänhetens givande som nu vänder uppåt något under april månad, medan företagens givande fortsatt är svagt. Prognosen om det framtida givandet är högt och på samma nivå som i mars. Utvecklingen för allmänhetens respektive företagens givande kan du hitta i PDF:en längst ner på sidan.

Gåvoindex (Fundraising manager index, FMI) ger en indikation på stämningsläget för givandet från allmänheten och företag via en enkät som besvaras av insamlingsansvariga hos Giva Sveriges medlemsorganisationer. Om indexet är under 50 innebär det en generell negativ syn på insamlingen av gåvor, medan ett resultat över 50 innebär en generellt positiv syn. Gåvoindex byggs upp av delindex som också kan redovisas separat, vilket ni kan hitta i PDF-filerna längst ner på sidan. Totalt sett har organisationerna i samtliga månader haft en positiv syn på givandet och det beror framför allt på en hög tilltro bland organisationerna på ett ökat givande ett år framåt i tiden.

Utvecklingen för givandet under föregående månad (FMI Nuläge) hamnar på 50, vilket innebär att givandet är neutralt. Indexet som visar på förhoppningen om det framtida givandet (FMI Prognos) ligger på 78 vilket fortsatt är på väldigt höga nivåer. 

Gåvoindex APRIL 2023 – Totalt och underkategorier

Sammanställning av gåvoindex över de fyra senaste månaderna, nedbrutet på storlek på insamlade medel, geografiskt fokus samt värdegrund

LADDA NER RAPPORTEN

Gåvoindex DECEMBER 2023 – Totalt och underkategorier

Sammanställning av gåvoindex över de fyra senaste månaderna, nedbrutet på storlek på insamlade medel, geografiskt fokus samt värdegrund

LADDA NER RAPPORTEN

Gåvoindex AUGUSTI 2023 – Totalt och underkategorier

Sammanställning av gåvoindex över de fyra senaste månaderna, nedbrutet på storlek på insamlade medel, geografiskt fokus samt värdegrund

LADDA NER RAPPORTEN