Testamente

Skriv ditt goda testamente

Här hittar du kunskap, tips och idéer kring allt som rör testamenten. Vi erbjuder en gratis mall och rabatterad juridisk rådgivning. Vi gör det därför att vi hoppas att fler personer ska inkludera ideella organisationer i sina testamenten. Att det ska vara enkelt att gå från en god tanke till en god handling.

Närmare 21 procent av alla personer mellan 30 och 65 år har skrivit ett testamente, men det är bara 4 procent av dem som har testamenterat till en ideell organisation*.​ Giva Sverige och våra medlemsorganisationer vill gärna bidra till att fler människor också inkluderar organisationer i sina testamenten.

I TRYGGA HÄNDER

Du kan vara helt säker på att de ideella organisationer som är medlemmar i Giva Sverige  hanterar testamentsgåvor på ett omsorgsfullt och korrekt sätt. De omfattas av vårt kvalitetsarbete – etiska riktlinjer, ekonomisk redovisning, intern kontroll och effektmätning. Alla följer också de etiska riktlinjer som Giva Sverige ställt upp för hanteringen av testamentesgåvor:

  • Organisationen ska alltid agera utifrån vad testator uttrycker som sin sista vilja i testamentet
  • Organisationen ska se till att testators vilja beaktas i arvskifte och övriga handlingar som ligger till grund för verkställande av testamentsgåvan
  • Organisationen ska informera den som förvaltar dödsboet om reglerna för skattebefrielse och samtidigt verka för att detta på bästa sätt tillgodoses
  • Organisationens skattefrihet får inte utnyttjas till förmån för annan än organisationen själv
  • Organisationen får således inte medverka till att privatpersoner eller annan icke skattebefriad arvtagare undgår gällande beskattning
  • Organisationen ska verka för att varje testamentsärende handläggs professionellt. För att säkerställa en sådan hantering bör organisationen, i egenskap av dödsbodelägare, vid särskilt komplicerade eller på annat sätt svåra ärenden, lyfta frågan om att ansöka om boutredningsman
  • Om en organisation bistår vid upprättande av ett testamente ska organisationen agera på ett sätt som inte kan klandras eller uppfattas som jävigt vid en arvstvist ska organisationen agera sakligt och med respekt för motparten

Här hittar du listan över alla våra medlemsorganisationer:

Till medlemslistan

Reducerade priser på juridiska dokument
Medlemsorganisationer i Giva Sverige har möjlighet att erbjuda givare reducerade priser på juridiska dokument, såsom testamenten. Vi samarbetar vi med flera olika jurister, läs mer om deras erbjudanden under medlemsförmåner.

*Novusundersökning, genomförd i december 2017: ”Viljan att testamentera till ideella organisationer”