Medlemskap

Välkommen till Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Vi verkar för att öka förtroendet för insamling genom kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva frågor viktiga för insamling av gåvor.

Giva Sverige är branschorganisationen för organisationer som samlar in pengar eller andra medel från allmänheten, företag eller andra organisationer i syfte för allmännyttiga ändamål. Medlemmar i Giva Sverige förbinder sig att följa våra stadgar och Giva Sveriges kvalitetskod. Vi har två former av medlemskap:

Endast ordinarie medlem har rösträtt och kan få märkningen Tryggt givande.

Som medlem i Giva Sverige blir ni del av ett nätverk av närmare 160 medlemsorganisationer av alla storlekar och ändamål. Medlemskapet ger er möjlighet att visa för era givare att ni följer betrodda regelverk och riktlinjer för transparent, etiskt och tryggt givande. Ni får ta del av utbildningar till en lägre kostnad samt medlemsunikt tillträde till seminarier samt möjlighet att vara med och påverka i frågor som påverkar gåvogivandet. I Giva Sverige finner ni en kunskapsbank och plattform för allt som påverkar insamling och gåvogivande, i Sverige och internationellt.

Läs mer om Giva Sveriges kvalitetskod
Lista på alla medlemmar i Giva Sveirge

Frågor om medlemskap och ansökan

Liv Bolmgren
E-post: liv(at)givasverige.se
Telefon: 08-677 30 96