Medlemskap

Välkommen till Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Vi arbetar för etisk, professionell och transparent insamling av gåvor. Vår målsättning är att öka givandet i Sverige, och vi stärker förtroendet för insamling av gåvor genom kvalitetssäkring, kunskap och kompetensutveckling. Vi ger ut märkningen ”Tryggt givande”.

Giva Sverige är en branschorganisation för ideella organisationer som samlar in pengar eller andra medel från allmänheten, företag, stiftelser eller andra organisationer för allmännyttiga ändamål. Medlemmar i Giva Sverige förbinder sig att följa våra stadgar och Giva Sveriges Kvalitetskod.

Som medlem i Giva Sverige blir ni både del av ett nätverk av 190 medlemsorganisationer av alla storlekar och med en bredd av ändamål och ni bidrar till att stärka insamling av gåvor i Sverige. Hos oss får ni en kunskapsbank och plattform för allt som påverkar insamling och gåvogivande, i Sverige och internationellt. Ni får ta del av medlemsevenemang, gå på utbildningar till en lägre kostnad samt möjlighet att vara med och påverka i frågor som påverkar insamling och givande. Medlemskapet ger er också möjlighet att visa för era givare att ni följer gedigna regelverk och riktlinjer för transparent, etiskt och professionell insamling av gåvor som är mer relevanta och avancerade än kraven från Svensk insamlingskontroll. Som ordinarie medlem får ni använda märkningen ”Tryggt givande”. Läs mer om Giva Sveriges Kvalitetskod.

Vi har två former av medlemskap: Ordinarie medlemskap och associerat medlemskap: Instegsmedlemskap och stödmedlemskap. Nedan hittar du kriterier för de olika medlemskapen. Endast ordinarie medlem har rösträtt och kan få märkningen Tryggt givande.

Frågor om medlemskap och ansökan

Cecilia Wallén

Medlemsansvarig (vikarie)

Tel: 08-677 30 95

Mob: 073-661 22 95

Elsa Ericsson

Projektledare Kvalitetskoden

Tel: 08-677 30 96

Mob: 073-661 22 90