Årsmöte

Giva sveriges årsmöte

Giva Sverige är en ideell förening där föreningsstämman, årsmötet, är det högsta beslutande organet. 

Föreningen ska hålla årsmöte under perioden april-juni varje år.
Kallelse till årsmöte ska ske skriftligt minst fyra (4) veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar, inklusive fullständiga förslag till beslut och beslutsunderlag, ska finnas tillgängliga minst två (2) veckor före årsmötet.

Handlingar årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2021

pdf

§6 Dagordning årsmöte 2021

pdf

§7 Verksamhetsberättelse 2020

pdf

§8 Årsredovisning 2020

pdf

§8 Revisionsberättelse 2020

pdf

§11-13 Valberedningens förslag till styrelsesammansättning samt revisorer

pdf

§14 Elektorsgruppens förslag till Giva Sveriges valberedning

pdf

§15 Förslag till elektorer

pdf

§16 Förslag till beslut om fastställande av medlemsavgifter

pdf

§17a Förslag till justeringar i Riktlinjer för intern kontroll och styrning

pdf

§17b Förslag till förändring i Instruktion för Giva Sveriges Kvalitetskod

pdf

Protokoll tidigare Årsmöten

Protokoll Årsmötet 2021

pdf

Protokoll Årsmötet 2020

pdf

Protokoll Årsmötet 2019

pdf

Protokoll Årsmötet 2018

pdf

Protokoll Årsmötet 2017

pdf

Protokoll Årsmötet 2016

pdf

Protokoll Årsmötet 2015

pdf