Årsmöte

Giva sveriges årsmöte

Giva Sverige är en ideell förening där föreningsstämman, årsmötet, är det högsta beslutande organet. 

Föreningen ska hålla årsmöte under perioden april-juni varje år.
Kallelse till årsmöte ska ske skriftligt minst fyra (4) veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar, inklusive fullständiga förslag till beslut och beslutsunderlag, ska finnas tillgängliga minst två (2) veckor före årsmötet.

Förslag på något ärende utöver de ärenden som ska behandlas på årsmötet enligt punkt 8 i stadgarna ska innehålla uppgift om ärendet inklusive förslag till beslut. En skriftlig begäran om behandling av sådant ärende ska skickas till styrelsens ordförande innan februari månads utgång.

Alla  medlemmar är varmt välkomna till årsmöte på The Park, tordagen 25 maj. Alla medlemmar äv välkomna, endast ordinarie medlemmar har rösträtt.

Protokoll FRÅN tre senaste Årsmöten

Protokoll Årsmötet 2023

pdf

Protokoll Årmötet 2022

pdf

Protokoll Årsmötet 2021

pdf

Kontakta oss

Har du frågor om Giva Sveriges årsmöte, kontakta Emelie Morén. Alternativt, maila dina frågor till info@givasverige.se eller ring på 08-677 30 94

Emelie Morén

Medlemsansvarig

Tel: 08-677 30 94

Mob: 073-661 22 94