Årsmöte

Giva sveriges årsmöte

Giva Sverige är en ideell förening där föreningsstämman, årsmötet, är det högsta beslutande organet. Giva Sveriges årsmöte 2024 hålls torsdagen den 16 maj.

Vill du nominera till styrelse och valberedning? Läs mer här!

Föreningen ska hålla årsmöte under perioden april-juni varje år.
Kallelse till årsmöte ska ske skriftligt minst fyra (4) veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar, inklusive fullständiga förslag till beslut och beslutsunderlag, ska finnas tillgängliga minst två (2) veckor före årsmötet.

Förslag på något ärende utöver de ärenden som ska behandlas på årsmötet enligt punkt 8 i stadgarna ska innehålla uppgift om ärendet inklusive förslag till beslut. En skriftlig begäran om behandling av sådant ärende ska skickas till styrelsens ordförande innan februari månads utgång.

anmäl dig till giva sveriges årsmöte 2024 här

Protokoll FRÅN tre senaste Årsmöten

Protokoll Årsmötet 2023

pdf

Protokoll Årmötet 2022

pdf

Protokoll Årsmötet 2021

pdf

Kontakta oss

Har du frågor om Giva Sveriges årsmöte, kontakta Elsa Ericsson. Alternativt, maila dina frågor till info@givasverige.se

Elsa Ericsson

Projektledare Kvalitetskoden

Tel: 08-677 30 96

Mob: 073-661 22 90