Riktlinjer för årsredovisning

Uppdaterade riktlinjer för årsredovisning enligt K3 publicerades den 18 december 2019. Förändringar i riktlinjerna jämfört med föregående år är markerade i texten.

Riktlinjerna tillämpas oavsett juridisk form av ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Innehållet är att beteckna som god sed inom den del av det ideella Sverige som arbetar med insamling och medlemsvärvning. Synpunkter, frågor och kommentarer är välkomna och kan mejlas till redovisning@givasverige.se

Giva Sverige anordnar årligen utbildningstillfällen om redovisning och beskattning. Dessa tillfällen publiceras i vårt kalendarium.

Mer information om redovisningsregler och bokföring för ideella föreningar hittar du på Bokföringsnämndens hemsida.

Giva Sveriges redovisningsråd

Giva Sveriges Redovisningsråd etablerades 2013 och ansvarar för den årliga uppdateringen av Giva Sveriges riktlinjer för årsredovisning. Giva Sverige styrelse fastställer innehållet i dokumentet. Ledamöter i Redovisningsrådet är:
Jonas Grahn, PwC
Jens Karlsson, EY
Elisabeth Raun, Grant Thornton
Fredrik Sjölander, KPMG

Arbetsinsatsen i Redovisningsrådet utförs utan kostnad. Rådet samverkar också med en referensgrupp bland Giva Sveriges medlemmar och andra intressenter.

Bakgrund

I mars 2001 publicerade Giva Sverige en mall för årsredovisning för insamlingsorganisationer – Riktlinjer för att utveckla god redovisningssed för landets insamlingsorganisationer. Denna mall ändrade sedan namn till Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning och uppfyller årsredovisningslagens krav och våra önskemål för att skapa enhetlighet i branschen. Mallen togs fram av en arbetsgrupp inom Giva Sverige i samarbete med redovisningsspecialist Eva Törning, GrantThornton. Arbetet har varit mycket uppskattat och de styrande riktlinjerna har idag blivit en branschnorm inom insamling/fundraising i Sverige.

Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3

pdf