Uppdaterade riktlinjer för årsredovisning publicerade

Tidigare i december samlades Giva Sveriges Redovisningsråd för att färdigställa den årliga uppdateringen av Riktlinjerna för årsredovisning enligt K3 som styrelsen sedan beslutade om den 11 december. Dessa riktlinjer är en av fyra komponenter för en transparent och professionell organisationsstyrning och en viktig del för tryggt givande.

En tydlig och transparent årsredovisning är grunden för att visa givare och andra intressenter att organisationen har ordning och reda i sin verksamhet och förvaltar pengar väl utifrån sitt ändamål. Detta tillsammans med övriga delar av Giva Sveriges Kvalitetskod bidrar till en gemensam standard för kvalitetssäkring av ideella organisationer.

Den 12 januari håller Redovisningsrådet två webbinarier om de uppdaterade riktlinjerna. Det första webbinariet riktar sig till dig som arbetar med redovisning i en organisation, det andra webbinariet till dig som är revisor i en ideell organisation.

LADDA NER RIKTLINJERNA HÄR

Den första mallen för årsredovisning publicerades 2001 och har utvecklats löpande för att både uppfylla årsredovisningslagens krav och våra önskemål för att skapa enhetlighet och anpassad redovisning för ideella organisationer. Mallen uppdateras årligen av Redovisningsrådet som består av revisorer och redovisningsspecialister från de fyra större revisionsbyråer i Sverige; Grant Thornton, KPMG, EY och PwC.

Vill du veta mer om Redovisningsrådet och riktlinjerna för årsredovisning? Klicka här