Datadriven marknadsföring för insamling av gåvor

Vilka möjligheter finns för att rekrytera fler givare? Lär dig samla in, analysera och agera på den data du får in genom aktiviteter i olika kanaler. Den här utbildningen ger dig förståelse för värdet av den digitala kommunikationen, och hur man omsätter data till nya givare.

Syfte:
Dagen ger dig en grundkunskap kring givarrekrytering via datadriven marknadsföring. Efter dagen har du en förståelse över de vanligaste kanalerna och hur du kan och bör räkna på en aktivitet samt vad som är viktigt att följa upp. Du kommer att kunna ställa fler relevanta frågor kopplat till din organisations planerade aktiviteter, så väl internt som till externa leverantörer.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta med insamlingsaktiviteter för att rekrytera nya givare och vill lära dig mer om vilka möjligheter som finns. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll:
CRM (Customer Relationship Management) – behålla/utveckla befintliga givare
– Analys/uppföljning
– Statistik
– Registervård

Rekrytering – aktiviteter för att finna nya givare via datadriven marknadsföring
– Kanalval
– Tillgängliga vägar för att nå olika målgrupper – för- och nackdelar

Juridik – lagar och regler som berör insamlingsaktiviteter
– GDPR
– NIX-registren
– Övriga lagar

Pris:
Medlem Giva Sverige med total oms. över 10 Mkr – 3295 kronor
Medlem Giva Sverige med total oms. under 10 Mkr – 2795 kronor
Annan ideell organisation/Ej medlem i Giva Sverige – 4295 kronor
Företag – 5295 kronor

Datum för nästa tillfälle är 11 april. Har du frågor kring utbildningen – kontakta oss på info@givasverige.se

Läs mer och anmäl dig här