Löner i ideell sektor

Giva Sverige genomför vartannat år en löneanalys för att öka kunskapen om lönenivåer för roller i insamlande organisationer. Löneanalysen ger en faktabaserad bild av löneläget inom organisationer som arbetar med insamling av gåvor.

Att följa utvecklingen av löner ger möjlighet till transparens vad gäller lönenivåer, arbetstid och eventuella förmåner inom ideella organisationer med insamlingsverksamhet. 2019 års löneanalys visar att:

– Det arbetar cirka 70 % kvinnor och 30 % män på insamlingsorganisationerna. Det gäller även chefer och generalsekreterare
– I genomsnitt har anställda i insamlingsorganisationer få löneförmåner. I snitt har man 31 dagars semester och en veckoarbetstid på 38 timmar
– Medellönen för medarbetare är 36 000 kronor i månaden
– Medellönen för chefer är 53 000 kronor i månaden
– Medianlönen för generalsekreterare är 65 903 kronor i månaden

Giva Sverige anser att:

  • Öppenhet och transparens gällande kostnader för administration och löner är viktigt. I Giva Sveriges riktlinjer för intern kontroll och styrning är ett av kraven att högste tjänstepersons lön ska vara publik på organisationens hemsida eller i årsredovisning.
  • Drivkraften för att arbeta inom civilsamhället kommer vanligen ur en vilja att göra en insats för samhället. Samtidigt går det inte går det inte att åstadkomma långsiktig nytta och förändring för samhällets mest utsatta, för barn och unga, för klimatet eller inom avancerad vård och omsorg enbart genom att människor har ett kall att göra en insats för samhället. För det behövs rimliga löner.
  • Att ta hand om givares pengar och att se till att insamlade medel gör mesta möjliga nytta för de ändamål som bedrivs innebär ett stort ansvar och höga krav på kompetens för personer i ledande positioner. Det kräver gedigen kunskap om allt från ledarskap och ekonomi till verksamhetsstyrning och innovation. Lönenivåerna behöver därför ses i relation till det ansvar en generalsekreterare har. För att öka förståelsen för ideella organisationers roll som professionella utförare i många olika delar av samhället kan det vara intressant att göra jämförelser med både näringsliv och offentlig sektor.

2019 års löneanalys 

Läs mer:

Giva Sveriges generalsekreterare pratar om löner i OmVärldens podd, maj 2020

”Måste du vara idealist för att jobba i ideell sektor?”, Akademikerbloggen, april 2019

”Lönen liten betydelse för ideella jobb”. Artikel i Patos, 2017