CHEF I INSAMLINGSORGANISATION

Chef i insamlingsorganisation – att pendla mellan ideal och verklighet:

Den populära utbildningen ”Chef i insamlingsorganisation” är en uppdaterad och utvecklad version jämfört med tidigare år. Nytt i utbildningen är bland annat ett utökat omvärldsfokus och än mer tid till arbete med chefens förutsättningar. Pandemi, digitalisering och distansarbete ställer nämligen nya krav på chefsrollen. Hur förhåller du dig i ditt ledarskap och i din chefsroll till dessa delvis nya förutsättningar och snabbt ändrade arbetssätt – för både medarbetare och chefer? Vi vet att det inte blir exakt som före pandemin – men vilka förändringar blir bestående?

I rollen som chef behöver du då och då jobba med ditt uppdrag. Förstå det, tolka det, fundera över avvägningar. Du behöver tid till att ifrågasätta, komma på lösningar, göra strategiska vägval och prioritera bland de många uppgifterna som ingår i chefsrollen. Det gäller både dig som är högste chef och du som har en mellanchefsroll i en insamlingsorganisation.

För att trivas på arbetet och med ditt uppdrag behöver du forum där du kan jämföra dina avvägningar och ibland osäkerheter med andra, dela dina erfarenheter och även inspireras av hur chefer i andra organisationer löser liknande frågeställningar som du själv sitter med. För att lyckas med ditt chefsuppdrag behöver du ta del av aktuell kunskap om chefsrollen, förstå hur du kan omvandla särarten i civilsamhället och bland dess människor till mervärden, du behöver omvärldsspana och även lyssna till andra chefers exempel. Kan du dessutom provtänka och träna på handling i en trygg miljö ökar du dina förutsättningar än mer för att lyckas i chefsrollen. Allt detta försöker vi under chefsutbildningen som Johan Welander på uppdrag av Giva Sverige har utvecklat.

Syfte:
Utbildningen syftar både till att du som deltagare blir tryggare i rollen som chef i en insamlingsorganisation och att du ökar din förståelse för omvärldsförändringarna som påverkar din roll.

Målgrupp:
Du som är chef i en insamlingsorganisation och har personalansvar. Du kan vara högsta chef eller mellanchef, chef för en funktion eller verksamhet.

Huvudfrågor/innehåll:
Vilka är dina huvudsakliga uppdrag som chef i en insamlingsorganisation?
Hur navigerar du rätt i det organisatoriska landskapet (och lägger tid på rätt saker)?
Vilka förutsättningar behöver du reellt för att lyckas med ditt uppdrag?
Vilket ledarskap och vilken chefsroll passar i en insamlingsorganisation?
Vilka (nya) krav ställer digitaliserade arbetssätt och distansarbete på dig som chef?
Varför kan det vara viktigare i chefsrollen att hantera komplexitet än att arbeta utifrån välskrivna strategier?
Vilka faror finns med superhjältechefer som ideal?
Hur hanterar du avbrottens arbetsliv?

Kursledare:
JOHAN WELANDER är personalvetare och en av Sveriges främsta experter på HR-arbete, medarbetarutveckling och chefsrollen i civilsamhällets organisationer. Han har en lång bakgrund som chef, HR-ansvarig och förtroendevald i ideell sektor. Johan är författare till böckerna Mellan ideal och verklighet – spaningar om chefsrollen (släpps 2021), Är chefen människa?(2019), Idéburen chef (nominerad till Årets HR-bok) samt mentorskapshandboken Kliv in. Dagligdags driver Johan konsultföretaget Thinkandact – civilsamhällets HR-funktion.

För mer information och nästa kurstillfälle går det bra att kontakta oss på info@givasverige.se