utbildningar

Hos Giva Sverige får du kunskap inom insamling, givande och samarbeten. Vår utbildningsverksamhet omfattar såväl det breda givandet från allmänheten som donationer från filantroper, samarbeten med företag och bidrag från stiftelser. Utifrån vårt fokus på tryggt givande erbjuder vi också kunskap inom ledning, styrning och etik.

Det är allt fler personer som på något sätt arbetar med finansiering från privatpersoner, företag och organisationer/stiftelser. Kraven på kunnande inom olika aspekter som påverkar givande och driver effektiv insamling, t ex kommunikation, kanalval, betalningslösningar och samarbetsavtal men också områden som etik, skatteregler, ledarskap etc är allt större. Finansiering genom gåvor och bidrag sker inte bara i Giva Sveriges medlemsorganisationer, utan också hos andra ideella aktörer, i kultursektorn, på högskolor och universitet. Kunskap och kompetensutveckling för att motivera engagemang och öka givandet behövs kontinuerligt för både medarbetare och chefer. Kunskap om insamling och givande behövs också hos rådgivare inom filantropi och leverantörer till ideella organisationer.

Som branschorganisation eftersträvar vi hög kompetens och etisk kompass hos de organisationer som arbetar med insamling av gåvor. Därför erbjuder vi också kurser och utbildningar inom ledning och styrning med utgångspunkt från Giva Sveriges Kvalitetskod och med fokus på tryggt givande.

Giva Sverige erbjuder flera återkommande utbildningar, som vår populära grundkurs i insamling och givande, eller utbildningen till Certifierad fundraiser som vi genomför tillsammans med Berghs School of Communication. Vi utvecklar ständigt vårt utbud av både längre utbildningar, kurser och föreläsningar, utifrån behov, önskemål och omvärldens krav och vi samarbetar med relevanta partners som bidrar med kompetens och kunskap till vårt utbud.

Vi skräddarsyr även utbildningar för din organisations specifika behov.

Har du frågor om våra utbildningar, konferenser och övriga evenemang, kontakta Eva M Torsson, ansvarig utbildningar och evenemang, på eva@givasverige.se eller 08-677 30 92.