Penningtvättsdagarna 2024

Penningtvättsdagarna är Sveriges största arena för yrkesverksamma som arbetar med att motverka penningtvätt och finansiering av våldsbejakande extremism. Giva Sverige medverkar under konferensen för att också sätta ljuset på hur arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism får konsekvenser för civilsamhällets organisationer och i förlängningen demokratin. Som medlem i Giva Sverige får du 1000 kronor rabatt på konferensen.

Konferensen är relevant för dig som arbetar på ledningsnivå inom en ideell organisation med lokalföreningar, internationella transfereringar av pengar, organisationsutveckling eller intern kontroll och styrning. Under två heldagar får du inblick i viktiga frågeställningar kring penningtvätt och finansiering av terrorism samt hur politiker, myndigheter och finansinstitut arbetar för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den 25 april kl 13.20 – 13.50  håller Giva Sverige i ett seminarium ”Ideella organisationer och proportionerliga riskbedömningar, hur löser vi det?” son fokuserar på hur vi når en lösning för en effektiv riskbedömning av ideella organisationer som kan stoppa kriminalitet och bedrägerier samtidigt som vi bibehåller en stark demokrati med hög tillit.

Medverkande kommer inom kort

Till programmet