Satsningar på forskning och kompetensutveckling

De senaste årens satsningar på forskning om civilsamhället är mycket bra och nödvändiga. Giva Sverige anser dock att det är nödvändigt att få fram mer evidensbaserad kunskap om givande och insamling baserat på det svenska sammanhanget – så att ideella organisationer, företag och politiker ska kunna fatta relevanta beslut.

  • Det måste göras insatser för att stärka kompetensutvecklingen inom insamling av gåvor och relaterad kunskap för att på så sätt höja professionaliteten inom ett område som i hög grad hanterar både människors engagemang och pengar. Detta kan dels uppnås genom särskilda studieprogram kombinerat med praktik, dels genom att på akademisk nivå erbjuda kandidat- eller mastersprogram.
  • Den ideella sektorn ska inbegripas i de offentliga satsningar som görs inom områden som social innovation och socialt entreprenörskap. Detta är särskilt viktigt för att öka sektorns möjligheter att bättre mäta och utvärdera samhällsnytta och individnytta av de verksamheter som bedrivs.
  • Det behövs investeringar som stödjer utvecklingen av evidensbaserade metoder för att mäta effekt anpassade för olika typer av ideella organisationer.