Aktieutdelning

Skänk aktieutdelningen skattefritt – förbättra världen!

Pengar ska växa, arbeta och göra nytta. Det gör de som Aktiegåva. Du skänker aktieutdelningen på dina privata aktier till en eller flera ideella organisationer. Du kan också skänka din utdelning från fåmansbolag. En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir 1000 starka kronor för organisationen — som är skattebefriad. Din gåva får alltså omedelbart en ökad hjälpkraft med 43%!

Så här enkelt fungerar det:

  1. Ta reda på information och välj vilken organisation du önskar stödja. Du kan enkelt botanisera bland Giva Sveriges medlemsorganisationer i vårt medlemsregister.
  2. Kontakta din bank och berätta att du vill skänka din aktieutdelning till en ideell organisation och fråga vad de behöver för information. I de flesta fall behöver du ha ett VP-konto.
  3. Skriv ut och fyll i gåvoblanketten ”Anmälan om gåva avseende kontant avkastning till mottagare med svenskt skatterättsligt hemvist”.
  4. Ge blanketten till din bank eller fondkommissionär och se till att den registreras senast en vecka före det aktuella bolagets bolagsstämma.

Observera att hos vissa banker kallas VP-konto för Servicekonto, och du kan behöva öppna ett särskilt VP-konto för just detta ändamål. Vissa banker har tagit bort VP-konto och möjligheten att skänka sin aktieutdelning till ideella organisationer. Det är därför viktigt att kontakta just din bank, eller det kontoförande institut där du har ditt VP-konto, och höra med dem vad som gäller.

Välkommen att låta din aktieutdelning göra nytta på ett smartare sätt!

Anmälan om gåva avseende kontant avkastning till mottagare med svenskt skatterättsligt hemvist

docx