Intern kontroll & styrning

Riktlinjer för intern kontroll & styrning är ett verktyg för att stödja organisationens ledning och styrning med fokus på transparens och ordning och reda.

Det ställs högre krav på ordinarie medlemmar än associerade medlemmar och riktlinjerna för ordinarie medlemmar skiljer sig också åt beroende på organisationens omsättning.

För att underlätta arbetet med Giva Sveriges Kvalitetskod finns ett antal stödjande dokument för några av de styrande dokument som koden ställer krav på. Dessa dokument ska ses just som en hjälp och ett stöd i arbetet med att upprätta styrande dokument. Det är alltså inga mallar, utan förslag på vad som kan vara bra att tänka på i arbetet med att ta fram vissa specifika styrande dokument.

Nedan hittar du våra Riktlinjer för intern kontroll & styrning, och vägledningar och stödjande dokument som berör riktlinjerna hittar du här.

Riktlinjer för intern kontroll och styrning

Riktlinjer för intern kontroll och styrning - Ordinarie medlem

pdf

Riktlinjer för intern kontroll och styrning – Instegsmedlem

pdf

Riktlinjer för intern kontroll och styrning – Stödmedlem

pdf

Guidelines for Internal control and governance

pdf