Intern kontroll & styrning

Riktlinjer för intern kontroll & styrning är ett verktyg för att upprätthålla god kvalitet i organisationens styrning och fungerar som ett stöd i medlemmarnas genomgripande kvalitetsarbete.

Ordinarie medlemmar och associerade medlemmar har differentierade krav vad gäller efterlevnad av riktlinjerna. Därför har vi tagit fram tre olika riktlinjer.

För att underlätta arbetet med Giva Sveriges Kvalitetskod har vi tagit fram ett antal stödjande dokument avseende några av de styrande dokument som koden ställer krav på. Dessa dokument ska ses just som en hjälp och ett stöd i arbetet med att upprätta styrande dokument. Det är alltså inga mallar, utan förslag på vad som kan vara bra att tänka på i arbetet med att ta fram vissa specifika styrande dokument.

Nedan hittar du våra Riktlinjer för intern kontroll & styrning samt vägledningar och stödjande dokument som berör riktlinjerna.

Riktlinjer för intern kontroll och styrning

Riktlinjer för intern kontroll och styrning - Ordinarie medlem

pdf

Riktlinjer för intern kontroll och styrning – Instegsmedlem

pdf

Riktlinjer för intern kontroll och styrning – Stödmedlem

pdf

Guidelines for Internal control and governance

pdf