Nu stärker vi kvalitetssäkring av ideella organisationer

Tillsammans med representanter från flera organisationer och kunniga experter stärks nu Giva Sveriges Kvalitetskod med ”Kommittén för kvalitetssäkring av ideella organisationer”. Det är ett viktigt steg för att säkra transparent ledning och styrning av ideella organisationer som bidrar till ett livskraftigt civilsamhälle.

– Med inrättandet av Kommittén för kvalitetssäkring av ideella organisationer kommer vi inte att förändra världen över en natt. Men jag ser det som ett mycket viktigt arbete inom civilsamhället för visa upp den nytta och utveckling ideella organisationer bidrar med till Sverige. Det blir ett viktigt bidrag till det ständigt pågående arbetet att förbättra den kvalitet och det ökat ansvarstagande vi känner inom civilsamhället sedan länge, säger Peter Sikström, generalsekreterare, SPF Seniorerna och ordförande för Kommittén.

Giva Sveriges Kvalitetskod omfattar etiska principer och riktlinjer för effektrapportering, ekonomi samt intern kontroll och styrning. Medlemmar som uppfyller Kvalitetskoden kan använda märkningen ”Tryggt givande”. För att stärka Kvalitetskoden och öka relevansen för det bredare civilsamhället beslutades på årsmötet 2022 att sätta upp en kommitté med två tillhörande expertgrupper – Redovisningsrådet samt Expertgruppen för intern kontroll och styrning. Uppdraget för Kommittén och expertgrupperna är att ta fram och föreslå uppdateringar och utveckling av riktlinjer för årsredovisning enligt K3 samt riktlinjer för intern kontroll och styrning.

– Vi är så glada över samarbetet med Fremia, SPF Seniorerna och Studieförbunden i kommittén. Och jag är otroligt tacksam för alla de kunniga personer som nu deltar i våra expertgrupper. Genom Kommittén för kvalitetssäkring av ideella organisationer stärker vi inte bara Kvalitetskoden, utan intensifierar också vårt arbete för etisk, transparent och professionell styrning och ledning inom hela sektorn, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige.

Kommittén för kvalitetssäkring av ideella organisationer
Peter Sikström
, generalsekreterare, SPF Seniorerna (ordförande)
Petter Skogar, VD, Fremia (vice ordförande)
Charina S Hallberg, kassör, Giva Sverige
David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden i samverkan

Expertgruppen för intern kontroll och styrning
Johan Sverker, senior rådgivare, PwC (ordförande)
Anna Snell
, verksamhetsledare, Volontärbyrån
Camilla Häggroth, personalchef, Fonus Group
Hanna Moradi, bolagsjurist, Bonnier News
Parul Sharma, tf. generalsekreterare, Institutet för mutor
Staffan Samuelson, interim CFO, Reach for Change
Therese Engström, generalsekreterare, RESCUE

Redovisningsrådet
Elisabeth Raun, auktoriserad revisor, Grant Thornton (ordförande)
Erik Albenius, auktoriserad revisor, PwC
Fredrik Sjölander, partner/auktoriserad revisor, KPMG
Rebecca Ersryd, partner/auktoriserad revisor, EY
Christina Järsjö, auktoriserad redovisningskonsult, Grant Thornton
Dan Phillips, partner/auktoriserad revisor, EY
Fredrik Andersson, redovisningsspecialist, KPMG
Taina Rauma, redovisningsspecialist, PwC

Läs mer här!