Finlands regering föreslår viktiga förbättringar för gåvofinansiering till civilsamhället

I veckan annonserade Finlands nya regering sin plan för de offentliga finanserna 2025–2028. Bland reformerna som presenterades fanns en rad skattepolitiska nyheter som bland annat innehöll en utvidgning av antalet allmännyttiga ändamål som omfattas av det så kallade donationsavdraget. Det innebär att donationsavdraget från 2026 också kommer att inkludera ungdoms-, kultur-, motions- och idrottsorganisationer samt vissa barnorganisationer utöver de befintliga ändamålen främjandet av vetenskap, konst eller bevarandet av kulturarv i Finland.

Fler ändamål värnar en bredd av givare
Den finska regeringen strävar efter att med skattepolitiken nu förbättra hushållens köpkraft, främja arbete och stödja ekonomins tillväxt. Donationsavdraget i Finland är redan mer omfattande än den svenska skattereduktionen och innebär att både privatpersoner och företag kan dra av en del av sina gåvor och donationer till universitet, högskolor eller andra institutioner eller till en fond med anknytning.

Minimibeloppet för avdrag är 850 euro, vilket är mycket högre än det svenska på 2 000 kronor men också maxbeloppet är rejält högre, nämligen 500 000 euro jämfört med 12 000 kronor i Sverige. Nu, med förslaget om att utöka antalet allmännyttiga ändamål kan alltså fler civilsamhällesorganisationer i Finland dra nytta av ökad finansiering.

I Sverige omfattar skattereduktion för gåvor endast två allmännyttiga ändamål: social hjälpverksamhet och forskning, och hittills endast för privatpersoner. Detta begränsar stödet till en mängd andra viktiga områden såsom djur och natur, kultur, utbildning och förebyggande sociala insatser. Den pågående utredningen om skatteincitament för juridiska personers gåvor till ideella organisationer ska dessutom fortsätta i samma anda; bara de två befintliga ändamålen ska omfattas.

– Den finska regeringens förslag är inte heller heltäckande när det gäller ändamål men det är ändå ett steg i rätt riktning. Framför allt är det en betydligt mer framåtsyftande och konstruktiv politik kring finansiering av ideella organisationer och stimulans av ekonomin än i Sverige, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige.

Att bredda antalet ändamål för skattereduktion är en avgörande insats för att stärka den privata finansieringen av civilsamhället så det är verkligen dags för Sverige att följa Finlands exempel och ta ett steg mot en mer inkluderande och hållbar politik för det civila samhället.