Rapporter

Här hittar du dels Giva Sveriges egna rapporter om finansieringen av civilsamhället och gåvogivandet i Sverige, dels rapporter från andra organisationer, institut och myndigheter i Sverige och utlandet som rör dessa områden.

Giva Sverige tar fram olika rapporter som innehåller djuplodande fakta och statistik om till exempel finansieringen av civilsamhället i stort eller våra medlemmars statistik över givande. Vi undersöker också återkommande allmänhetens attityder till ideella organisationer och givande. Ett annat viktigt område är hur medlemsorganisationer, och andra ideella organisationer, ser på förutsättningarna för ideell sektor och de verksamheter de bedriver. Sedan 2014 har vi tillsammans med PwC producerat rapporter om finansieringen av civilsamhället. Vill du få koll på finansieringen av civilsamhället, allmänhetens uppfattningar om gåvogivande och civilsamhälle och ideella organisationers uppfattning om framtiden hittar du detta i rapporterna nedan. Statistik om insamling och givande hittar du under Statistik.

Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?

Giva Sverige och PwC sammanställer årligen kunskap för att visa på förutsättningarna för finansiering av civilsamhället.

Civilsamhällets finansiering 2023

LADDA NER RAPPORTEN

Kortversion – 2023

Civilsamhällets finansiering 2022

LADDA NER RAPPORTEN

KORTVERSION – 2022

Civilsamhällets finansiering 2021

LADDA NER RAPPORTEN

KORTVERSION – 2021

allmänhetens syn på givande och ideella organisationer

Allmänhetens syn på givande 2023

Giva Sveriges undersökning om allmänhetens syn på ideella organisationer, engagemang och givande

LADDA NER RAPPORTEN

Tillit och fördom – 2022

Giva Sveriges undersökning om allmänhetens syn på ideella organisationer, engagemang och givande

LADDA NER RAPPORTEN

Tillit och fördom – 2020

Giva Sveriges undersökning om allmänhetens syn på ideella organisationer, engagemang och givande

LADDA NER RAPPORTEN

trendrapporter

Trendrapport – 2024

Spaningar med betydelse för givande och engagemang inför det kommande året

LADDA NER RAPPORTEN

Trendrapport – 2023

Spaningar med betydelse för givande och engagemang inför det kommande året

LADDA NER RAPPORTEN

Trendrapport – 2022

Spaningar med betydelse för givande och engagemang inför det kommande året

LADDA NER RAPPORTEN

Om Engagemang, Givande och insamling

Vad händer med givandet? – Lägesrapport januari 2023

LADDA NER RAPPORTEN

Vad händer med givandet? – Lägesrapport december 2022

LADDA NER RAPPORTEN

Vad händer med givandet? – Lägesrapport november 2022

LADDA NER RAPPORTEN

Pandemin och civilsamhället – konsekvenser, insatser och stödåtgärder

LADDA NER RAPPORTEN

Givande, engagemang och förtroende i spåren av pandemin

LADDA NER RAPPORTEN

Civilsamhället och coronakrisen – rapport 16 juni 2020 från Giva Sverige, Forum och Famna

LADDA NER RAPPORTEN

Förutsättningar för civilsamhället

Löneanalys 2023 – sammanfattning

LADDA NER RAPPORTEN

Löneanalys 2021 – sammanfattning

LADDA NER RAPPORTEN

Löneanalys 2019 – sammanfattning

LADDA NER RAPPORTEN

Tillgång till banktjänster – 2023

LADDA NER RAPPORTEN

Andra rapporter

Internationella rapporter

EFA - Salesforce Non profit pulse - tracking change in Europe, Januari 2023

pdf

CAF World giving index 2022

pdf

CAF World Giving Index 2021

pdf

Charitable giving report 2019

pdf

Improving the donor experience, Institute of Fundraising 2018

pdf

Womengive19 Lilly family school

pdf

To support the resilience of small Charities

pdf

Svenska rapporter

Unga i fokus - en rapport från Ungdomsbarometern, juni 2021

pdf

35 råd för att lyckas med digitalisering

pdf