Rapporter

Här hittar du dels Giva Sveriges egna rapporter om finansieringen av civilsamhället och gåvogivandet i Sverige, dels rapporter från andra organisationer, institut och myndigheter i Sverige och utlandet som rör dessa områden.

Giva Sverige tar fram olika rapporter som innehåller djuplodande fakta och statistik om till exempel finansieringen av civilsamhället i stort eller våra medlemmars statistik över givande. Vi undersöker också återkommande allmänhetens attityder till ideella organisationer och givande. Ett annat viktigt område är hur medlemsorganisationer, och andra ideella organisationer, ser på förutsättningarna för ideell sektor och de verksamheter de bedriver. Sedan 2014 har vi tillsammans med PwC producerat rapporter om finansieringen av civilsamhället. Vill du få koll på finansieringen av civilsamhället, allmänhetens uppfattningar om gåvogivande och civilsamhälle och ideella organisationers uppfattning om framtiden hittar du detta i rapporterna nedan. Statistik om insamling och givande hittar du under Statistik.

Finansiering av civilsamhället

Rapport Staten, kapitalet eller medborgaren - vem finansierar civilsamhället 2022

pdf

Kortversion Rapport Staten, kapitalet eller medborgaren - vem finansierar civilsamhället 2022

pdf

Rapport Staten, kapitalet eller medborgaren - vem finansierar civilsamhället 2021

pdf

Kortversion Staten, kapitalet eller medborgaren - vem finansierar civilsamhället 2021

pdf

Rapport Staten, kapitalet eller medborgaren - vem finansierar civilsamhället 2020

pdf

Kortversion Staten, kapitalet eller medborgaren - vem finansierar civilsamhället 2020

pdf

Rapport Staten, kapitalet eller medborgaren - vem finansierar civilsamhället 2019

pdf

Kortversion Staten, kapitalet eller medborgaren - vem finansierar civilsamhället 2019

pdf

Rapport - Utmaningar och möjligheter för ideell sektor 2018

pdf

Staten, kapitalet eller medborgaren - vem finansierar civilsamhället 2018

pdf

Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället? 2017

pdf

Finansiering av ideell verksamhet - förutsättningar, verklighet och framtid 2016

pdf

Finansiering av ideell verksamhet - förutsättningar, verklighet och framtid 2015

pdf

Finansiering av ideell verksamhet - förutsättningar, verklighet och framtid 2014

pdf

allmänhetens syn på ideella organisationer

Tillit och fördom 2022 - om allmänhetens syn på ideella organisationer, engagemang och givande

pdf

Givande, engagemang och förtroende i spåren av pandemin

pdf

Tillit och fördom 2020 - om allmänhetens syn på ideella organisationer, engagemang och givande

pdf

Tillit och fördom 2019 - om allmänhetens syn på ideella organisationer och givande

pdf

Tillit och fördom 2018 - om allmänhetens syn på ideella organisationer och givande

pdf

Giva Sverige/Novus rapport om givande 2017

pdf

Giva Sverige/Novus rapport om givande 2016

pdf

Giva Sverige/Novus rapport om julgåvor 2017

pdf

Om Engagemang, Givande och insamling

Vad händer med givandet? - Lägesrapport november 2022

pdf

Pandemin och civilsamhället – konsekvenser, insatser och stödåtgärder

pdf

Trendrapport 2022 - spaningar med betydelse för givande och engagemang

pdf

Unga i fokus - en rapport från Ungdomsbarometern, juni 2021

pdf

Trendrapport 2021 - 7 spaningar med betydelse för givande och engagemang

pdf

Lägesrapport från Giva Sverige nov 2020

pdf

Så utvecklas givandet i coronapandemins spår okt 2020

pdf

Civilsamhället och coronakrisen - rapport 16 juni 2020 från Giva Sverige, Forum och Famna

pdf

Civilsamhället och coronakrisen - krisstöd behövs nu

pdf

Insamling och givande i Coronavirusets spår rapport 2

pdf

Insamling och givande i Coronavirusets spår rapport 1

pdf

Trendrapport 2020 - 10 spaningar med betydelse för givande och engagemang

pdf

Frukost med Giva Sverige Almedalen 2018: Är civilsamhället redo för Gen Z?

pdf

Internationella rapporter

CAF World giving index 2022

pdf

CAF World Giving Index 2021

pdf

Charitable giving report 2019

pdf

Improving the donor experience, Institute of Fundraising 2018

pdf

Womengive19 Lilly family school

pdf

To support the resilience of small Charities

pdf

Övriga rapporter

Löneanalys 2021

pdf

35 råd för att lyckas med digitalisering

pdf

Löneanalys 2019

pdf