Effektrapportering

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) organisationen gör.

Giva Sveriges kvalitetskod ställer krav på att varje medlemsorganisation årligen upprättar en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall för effektrapportering. Du hittar riktlinjerna för effektrapportering nedan. Effektrapporten ska publiceras på er hemsida. Du kan även hitta länkar till alla medlemmars effektrapporter på Givas Sveriges medlemslista.

Riktlinjer för Effektrapportering

pdf

Frågor och svar om Effektrapportering av PwC

pdf