Effektrapportering

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) organisationen gör. Giva Sveriges Kvalitetskod ställer krav på att varje medlemsorganisation årligen upprättar en effektrapport med hjälp av Riktlinjer för effektrapportering. Du hittar riktlinjerna för effektrapportering nedan. Effektrapporten ska publiceras på organisationens hemsida. Du kan även hitta länkar till alla medlemmars effektrapporter på Givas Sveriges medlemslista.

Utveckla er effektrapport med stöd av Riktlinjer för effektrapportering
Som medlem i Giva Sverige ska ni varje år göra en effektrapport för att beskriva för era givare och andra intressenter om och hur ni uppnår den samhällsnytta och de effekter ni har som målsättning att bidra till. Effektrapporten publiceras på er hemsida och ni skickar en länk till effektrapporten till oss på Giva Sverige. Vi länkar sedan till den på Giva Sveriges hemsida.

Från och med 2020 gäller nya riktlinjer för effektrapportering som i högre grad ska bidra till att stödja organisationernas utveckling av effektmätning och rapportering. Riktlinjerna finns längre ner på denna sida.

Detta gäller för rapportering:
• Effektrapporten publiceras på er egen hemsida, och länken skickas till Giva Sverige senast 30 september. Det går bra att skicka in den tidigare också!
• Ni göra självdiagnosen enligt den nivå ni kan och skicka den till Giva Sverige, också senast den 30 september.
• Om ni har ett brutit räkenskapsår per 30 juni eller senare, hör av er till oss om ni behöver förlängd rapporteringsperiod.
• Skicka in länk till er senaste årsredovisning.

RAPPORTERA HÄR.

Frågor om rapporteringen?
Vi på Giva Sveriges finns alltid tillgängliga för er om ni har frågor eller funderingar. Hör av er till kvalitetskoden@givasverige.se eller ring på 08-677 30 90 så hjälper vi till.

Riktlinjer för Effektrapportering

pdf

Självdiagnos för Effektrapportering

xlsx