Effektrapportering

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) organisationen gör. Giva Sveriges Kvalitetskod innebär att varje medlemsorganisation årligen upprättar en effektrapport med hjälp av Riktlinjer för effektrapportering. Effektrapporten ska publiceras på organisationens hemsida och det finns länkar till alla medlemmars effektrapporter på Givas Sveriges medlemslista. Riktlinjerna för effektrapportering finns nedan och där finns också goda exempel på effektrapporter för 2021.

Utveckla er effektrapport med stöd av Riktlinjer för effektrapportering
Som medlem i Giva Sverige ska ni varje år göra en effektrapport för att beskriva för era givare och andra intressenter om och hur ni uppnår den samhällsnytta och de effekter ni har som målsättning att bidra till. Effektrapporten publiceras på er hemsida och ni skickar en länk till effektrapporten till oss på Giva Sverige. Vi länkar sedan till den på Giva Sveriges hemsida.

Från och med 2020 gäller nya riktlinjer för effektrapportering som i högre grad ska bidra till att stödja organisationernas utveckling av effektmätning och rapportering.

Detta gäller för rapportering:
• Effektrapporten publiceras på er egen hemsida, och länken skickas till Giva Sverige senast 30 september. Det går bra att skicka in den tidigare också!
• Ni gör självdiagnosen enligt den nivå ni kan och skickar den till Giva Sverige, också senast den 30 september.
• Om ni har ett brutit räkenskapsår per 30 juni eller senare, hör av er till oss om ni behöver förlängd rapporteringsperiod.
• Skicka in länk till er senaste årsredovisning.

RAPPORTERA HÄR

Frågor om rapporteringen?
Vi på Giva Sveriges finns alltid tillgängliga för er om ni har frågor eller funderingar. Hör av er till kvalitetskoden@givasverige.se eller ring på 08-677 30 90 så hjälper vi till.

Riktlinjer för Effektrapportering

pdf

Självdiagnos för Effektrapportering

xlsx

Exempelbank

Nedan finner du goda exempel på effektrapporter. Dessa fungerar som inspiration och vägledning för dig som ska producera en effektrapport. Organisationerna har olika ändamål och omsättning, och har rapporterat på olika nivåer. Vissa effektrapporter är integrerade i organisationens verksamhetsberättelse, medan andra är separata.

Astma- och Allergiförbundets effektrapport för 2021

pdf

Blomsterfondens effektrapport för 2021

pdf

Clowner utan Gränsers verksamhetsberättelse för 2021

pdf

KFUM Sveriges effektrapport för 2021

pdf

Parasport Sveriges effektrapport för 2021

pdf

Reumatikerförbundets effektrapport för 2021

pdf

Räddningsmissionens årsberättelse för 2021

pdf

Save the Orangutans effektrapport för 2021

pdf

Sjöräddningssällskapets årsbok för 2021

pdf

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens effektrapport för 2021

pdf

Örebro Stadsmissions effektrapport för 2021

pdf