CERTIFIERAD FUNDRAISER

 

Certifierad Fundraiser är en högkvalitativ, omfattande och intensiv certifieringsutbildning för dig som vill ha alla de kunskaper som krävs för att arbeta strategiskt och professionellt med fundraising.

Läs mer och ansök här

Giva Sverige ordnar tillsammans med Berghs School of Communication denna omfattande, högkvalitativa och intensiva certifieringsutbildning i fundraising, diplomerad av EFA, The European Fundraising Association. Certifierad Fundraiser är ett yrke med goda framtidsutsikter.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge dig en gedigen överblick över insamling på en strategisk nivå och rusta dig för att arbeta professionellt inom insamling. Tanken är att du ska kunna arbeta parallellt med utbildningen, även om du självklart behöver avsätta tid.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetat ett tag inom insamling, kanske inom ett specifikt område, och vill stärka dina kunskaper på en strategisk och mer övergripande nivå. Utbildningen är också ett gyllene tillfälle för dig som är helt ny inom insamling, men som kanske har en bakgrund inom kommunikation, marknadsföring, projektledning eller liknande, och nu vill få en rivstart på din nya karriär.

Innehåll

  • Modeller, teorier och tekniker som är relevanta för utvecklingen av insamlingsstrategi i ett nationellt och internationellt sammanhang
  • Insamlingens roll på organisations- och samhällsnivå
  • De kulturella och etiska dimensionerna av insamling
  • Identifiera vad som krävs för organisationens insamlingsarbete
  • Förmåga att ta fram och kommunicera “case for support”, dvs ändamålen för insamling
  • Planera, organisera och fördela resurser för insamlingsverksamhet
  • Hantera samarbeten med leverantörer och partners
  • Undersökning, analys och budgetarbete
  • Grundläggande projektledning & omvärldsbevakning
  • Relationsbyggande i digitala medier

Utbildningsplan

Utbildningen sträcker sig över ett år och omfattar ca 300 timmar, varav 80 är lärarledda lektionstimmar, fördelade på fyra moduler/utbildningstillfällen omfattande tre heldagar, måndag-onsdag, för varje modul, samt en dag för tentamen och en dag för diplomeringen. Förutom lektioner ingår lärarhandlett projektarbete, egna studier och tentamen mellan modulerna.

Lärarna kommer både från Berghs School of Communication och från Giva Sveriges eget nätverk. Detta ger dig en unik mix av erfarenheter och kompetenser. Utbildningen sker på svenska, men stora delar av kurslitteraturen är på engelska.

Utbildningsdagar 2024-2025:

Modul 1.
Tisdag 17 september, 10.00-17.00, på Berghs
Onsdag 18 september, 09.00-16.30, på Berghs
Tisdag 24 september, 09.00-12.00, online
Torsdag 26 september, 09.00-12.00, online

Modul 2.
Tisdag 22 oktober, 10.00-16.30, på Berghs
Onsdag 23 oktober, 09.00-16.30, på Berghs
Tisdag 29 oktober, 09.00-12.00, online
Torsdag 31 oktober, 09.00-12.00, online

Modul 3.
Tisdag 14 januari, 10.00-17.00, på Berghs
Onsdag 15 januari, 09.00-16.30, på Berghs
Tisdag 21 januari, 09.00-12.00, online
Torsdag 23 januari, 09.00-12.00, online

Modul 4.
Tisdag 11 februari, 10.00-17.00, på Berghs
Onsdag 12 februari, 09.00-16.30, på Berghs
Tisdag 18 februari, 09.00-12.00, online
Torsdag 20 februari, 09.00-12.00, online

Avslutning
Fredag 21 mars, 09.30-18.00, på Berghs

Sista ansökningsdag för kursstart 2024 är 28 augusti 2024

Pris

Medlem i Giva Sverige betalar totalt 41 250 kr (inkl. moms). Övriga betalar 73 750 kr (inkl. moms)

Läs mer och ansök här

Läs vad deltagare från 2023 tog med sig av utbildningen

Bakgrund

Utbildningen har som mål att stärka insamling som profession, tydliggöra insamlarens roll i organisationen samt att öka kompetensen bland enskilda insamlare. Allt för att öka kvaliteten i svensk och internationell insamling och därmed öka förtroendet för insamling.

EFA-certifieringen, som du får efter genomförd utbildning, ger dig en europeisk kvalitetsstämpel som visar att du har alla de kunskaper som krävs för att arbeta professionellt med fundraising.

The European Fundraising Association (EFA) grundades 2002 som en paraplyorganisation för europeiska organisationer av Giva Sveriges slag. EFA står formellt  bakom den certifiering du får efter avslutad och godkänd utbildning.

EFA Certification logo

Giva Sveriges EFA Certifikat 2022-2025

Fakta om Berghs School of Communication

Berghs School of Communication erbjuder strategisk och kreativ utbildning på olika nivåer inom marknads-kommunikation. Berghs har diplomutbildningar och internationella bachelorutbildningar på heltid, över 80 kurser på deltid samt anpassade utbildningar för organisationer och företag. Varje år går cirka 3000 personer någon form av utbildning på Berghs – i Sverige eller utomlands.

EN UTBILDNING SOM GER STRATEGISKA REDSKAP

Karin Timm Östlund. Foto. Sofia Karlsson
Karin Timm Östlund. Foto. Sofia Karlsson

”Med nya kunskaper känner jag mig taggad att fortsätta jobba strategiskt”.
Läs hela intervjun med Karin Timm Östlund, kommunikations- och insamlingsansvarig på Sveriges stadsmissioner, som precis har avslutat sin utbildning till Certified Fundraiser.

Till intervjun

 

 

”Certified Fundraiser” blev ett enormt lyft för mig!

Kicki Aldrin. Foto: Malin Ekelund
Kicki Aldrin. Foto: Malin Ekelund

Läs intervjun med Kicki Aldrin, ansvarig för stora givare hos Stockholms Stadsmission, om hennes utbildningsår på Certified Fundraiser hos Berghs.

Till intervjun