Certified Fundraiser – en utbildning som ger strategiska redskap

Karin Timm Östlund, kommunikations- och insamlingsansvarig på Sveriges stadsmissioner, har precis avslutat sin utbildning till Certified Fundraiser.
– Jag har nya kunskaper med mig i bagaget och känner mig taggad att fortsätta jobba mer strategiskt nu, säger hon.

Karin Timm Östlund. Foto. Sofia Karlsson
Karin Timm Östlund. Foto: Sofia Karlsson

Certified Fundraiser är en ettårig utbildning som drivs av Berghs School of communication i samarbete med Giva Sverige. Den består av fyra olika moduler; civilsamhälle, strategi, insamling och kommunikation, med blockansvariga lärare, men också flera gästföreläsare.
– Det var oerhört värdefullt att alla lärarna själva aktivt arbetar med det de undervisar i, säger Karin Timm Östlund. Någon var expert på sociala medier, en annan på ansökningar till stiftelser och myndigheter, medan en tredje hade företagsinsamling som sitt specialistområde.

Hemuppgifter och facklitteratur
Deltagarna i utbildningen träffas vid ett antal tillfällen under året för tre dagars undervisning och däremellan är det hemuppgifter och självstudier.
– Vi fick till exempel arbeta med olika case, vilket var tänkta organisationer, med sina respektive förutsättningar, och vi fick formulera råd och strategier till dem om hur de skulle kunna utveckla sitt insamlingsarbete. Vi fick också arbeta med omvärldsbevakning och återkomma med spaningar på de senaste trenderna inom olika områden. Det var även en hel del litteratur om fundraising som vi skulle tillgodogöra oss.

Omsätta teori i praktik
En uppgift som går som en röd tråd genom hela utbildningen är att man ska skapa en övergripande strategi för någon del av det egna insamlingsarbetet.
– Jag gjorde en strategi för hur vi ska arbeta med företagsinsamling, vilket är mitt fokus i arbetet på hemmaplan, säger Karin Timm Östlund. Det var bra att vi fick använda alla delarna av utbildningen för att formulera en genomgripande och omfattande strategi. Det var en svår uppgift att praktiskt använda allt som vi teoretiskt hade lärt oss i klassrummet. Man fick också lägga undan en del invanda tankesätt och mönster för att tänka nytt.
– Men, utbildningen har verkligen också gett en bra grund och ett ramverk för att använda även befintlig kunskap, fortsätter hon. Jag har kunnat använda material som vi redan hade, men har nu kunnat få in det i en hållbar struktur.

Certified Funsraiser avgångsklass 2019. Foto: Sofia Karlsson
Certified Fundraiser avgångsklass 2019. Foto: Sofia Karlsson

Bra nivå
Det är tids-pressat att studera samtidigt som man har ett heltidsjobb. Men, Karin Timm Östlund tycker att det är en lagom nivå på utbildningen Certified Fundraiser och att det fungerar bra i kombination med arbete.
-Det är klart att vissa ämnen skulle man velat borra mer i. Modulen med kommunikation var definitivt ett avsnitt som jag skulle vilja fördjupa mig mer i, men det fanns det inte tid och utrymme för i nuvarande form. Personligen hade jag definitivt inte kunnat ”klämma in” mer i min utbildning.
Kanske kunde det göras ytterligare en fördjupningsutbildning, eller också får man fortsätta att förkovra sig på egen hand, funderar hon vidare.

Lyfta blicken
– Jag vill ju hela tiden utvecklas i mitt yrke och nu ville jag fortbilda mig teoretiskt.

Det är bra att få lyfta blicken och se bortom sitt eget skrivbord.

På den här utbildningen fick vi ta höjd i tankarna både kunskapsmässigt och strategiskt.
Det är också bra att få ta del av andras dilemman. Även om de kanske i sak inte är identiska, så ser man att vi alla brottas med våra olika problem och att frågorna liknar varandra. Man är inte ensam.

Text: Malin Ekelund Bild: Sofia Karlsson

Information och anmälan