Etiska rådet för tryggt givande

Etiska rådet för tryggt givande är etablerat för att bidra till god etik inom olika former av insamling samt professionell styrning av ideella organisationer. Rådet har till uppgift att värna tryggt givande i relation till Kvalitetskodens olika riktlinjer.

Rådet ska följa utvecklingen inom olika former av insamling och givande, påtala oacceptabla former och genom uttalanden bidra till normer för god sed för framtida insamling av gåvor och partnerskap samt relevant styrning och ledning.

Ledamöter i Etiska rådet för tryggt givande är:
Peter Moilanen (ordförande), verksamhetschef för Narkotikapolitiskt center
Tobias Eltell, (vice ordförande), jurist, Sveriges Tidskrifter
Christine Cars-Ingels, styrelseledamot, Giva Sverige & generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung
Maria Lindegård Eiderholm, delägare, Advokatfirman Glimstedt
Tomas Brytting, professor i organisationsetik, Marie Cederschiöld högskola
Véronique Lönnerblad, senior rådgivare/ordförande, IDEA & tidigare generalsekreterare, UNICEF Sverige

Prövning av överträdelser mot Giva Sveriges Kvalitetskod
Rådet prövar ärenden som rör tillämpningen av Giva Sveriges Kvalitetskod bland medlemsorganisationer i Giva Sverige. Alla Giva Sveriges medlemmar är skyldiga att bedriva insamling förenligt med lag och god sed samt följa Giva Sveriges Kvalitetskod utifrån de krav som gäller för ordinarie respektive associerade medlemmar. Den som anser att medlemsorganisation har brutit mot någon del av detta kan anmäla organisationen till rådet. Anmälaren kan vara medlemsorganisation, någon från allmänheten, Giva Sveriges styrelse eller annan. Rådet kan, om anmälaren så vill, anonymisera anmälaren gentemot den anmälda organisationen. I ett beslut framgår inte anmälarens namn utan omnämns som ”Anmälaren”. Anonyma anmälningar till rådet avvisas och tas inte upp för bedömning. Etiska rådet för insamling av gåvor kan även ta upp ärenden på eget initiativ.

Nedan hittar du instruktion och process vid anmälan till Etiska rådet.

lämna synpunkt eller klagomål

Hantering av klagomål på Kvalitetskoden - så går en anmälan till

pdf

Anmälningsforumulär - Etiska rådet

pdf

Beslut och uttalanden

Etiska rådets uttalande: Ärende 2023_06 Brottsofferjouren

pdf

Etiska rådets uttalande: Ärende 2020_03 Spädbarnsfonden

pdf

Etiska rådets uttalande: Ärende 2020_02 Cancerfonden

pdf

Etiska rådets uttalande: Ärende 2020_01 SOS Barnbyar

pdf