Kvalitetskoden

Ett av Giva Sveriges viktigaste uppdrag är att säkra etisk, transparent och professionell styrning av ideella organisationer med finansiering från gåvor, donationer och bidrag. Vi arbetar för att stärka kvalitet och styrning i insamlingsorganisationer genom att hjälpa våra medlemmar med verktyg för etisk insamling, intern kontroll och styrning, redovisning och effektrapportering. Därför har vi utvecklat en Kvalitetskod för som medlemmar i Giva Sverige följer. Vi arbetar också med relaterad utbildning och opinionsbildning.

Förtroende och tillit är grundförutsättningar för att människor ska vilja skänka pengar. I takt med att fler organisationer ber om gåvor och arbetet med insamling av gåvor utvecklas och växer, är etisk insamling och öppenhet med hur organisationen styrs och förvaltas allt viktigare för att stärka förtroendet. Omvärlden och givarna ska lätt kunna ta del av resultat och effekter av organisationernas arbete och vad har man åstadkommit med pengarna. Givare och andra intressenter ska känna sig trygga med att insamlingsorganisationerna har ordning och reda i sin verksamhet och förvaltar pengar väl. Man ska helt enkelt känna sig trygg med sitt givande.

För att upprätthålla och stärka förtroendet har Giva Sverige utvecklat en Kvalitetskod för insamlingsorganisationer som lanserades 2007. Syftet med Kvalitetskoden är att skapa ett ramverk för etisk insamling av gåvor samt transparent och professionell styrning i ideella organisationer. Kvalitetskoden är en branschkod för insamlande organisationer. Rapporteringen för Kvalitetskoden ska stärka Giva Sveriges medlemmars arbete med etik, ekonomi, effektmätning samt intern kontroll och styrning och därigenom bidra till en ökad trovärdighet för insamlande organisationer i Sverige. Trovärdigheten är grunden för ett högt förtroende som bidrar till en ökad givarvilja, vilket i sin tur skapar resurser för att uppnå organisationernas ändamål.

Ordinarie medlemmar som uppfyller Kvalitetskoden får märkningen Tryggt givande. Tryggt givande innebär att organisationen står för kvalitet och professionalitet i sin verksamhet, och att de bedriver insamling av gåvor på ett tryggt, etiskt och transparent sätt.

Tryggt givande-används-ej-utan-godkännande
Tryggt Givande är ett registrerat varumärke som ägs av Giva Sverige. Märkningen får ej användas utan godkännande.

Kvalitetskoden omfattar fyra centrala områden som skapar ett ramverk för etisk insamling av gåvor samt transparent och professionell styrning i ideella organisationer:
– Etiska principer och vägledningar
– Ekonomisk redovisning
– Effektmätning och rapportering
– Intern kontroll & styrning

Alla våra medlemmar måste följa Kvalitetskoden och den standard som koden består av. Som en del i kvalitetsarbetet rapporterar därför våra medlemmar på olika delar i Kvalitetskoden. Till stöd för rapporteringen finns Riktlinjer för effektrapportering, Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 samt Riktlinjer för intern kontroll och styrning. Årsredovisningen redogör för organisationens ekonomi och förvaltning av insamlade medel. Effektrapporten visar för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) organisationen uppnår i sina olika verksamheter. Vad och hur rapporteringen går till för de olika medlemskategorierna finner du nedan. Du kan läsa mer om alla delar i Kvalitetskoden och rapporteringen genom att klicka vidare i menyn.

Rutin för klagomål

Rutin för klagomål gällande Giva Sveriges kvalitetskod

pdf

Kontakta oss

Har du frågor om Giva Sveriges kvalitetsarbete, kontakta Charlotte Rydh. Alternativt, maila dina frågor till kvalitetskoden@givasverige.se eller ring på 08-677 30 94.

Charlotte Rydh

Generalsekreterare

Tel: 08-677 30 93

Mob: 073-661 22 93