Forskning

Giva Sverige arbetar för att öka kunskapen om finansiering av civilsamhället, insamling av gåvor och gåvogivande i Sverige. Här samlar vi forskning om förutsättningar för insamling och givande i Sverige, Europa och internationellt.

Evidensbaserad kunskap om finansiering av civilsamhället och gåvogivande är grundläggande för att våra medlemmar ska kunna arbeta med insamling av gåvor på ett förtroendegivande sätt. Det är också viktigt för att beslutsfattare ska ha underlag för att kunna fatta välinformerade beslut. Därför arbetar vi för att öka forskningen inom dessa områden.

Det gör vi bland annat genom samarbeten och dialog med högskolor och universitet i Sverige, liksom i andra länder. Är du intresserad av att samarbeta med oss, kontakta Charlotte Rydh.

Internationell forskning

Women Give, Lilly Family School of Philantropy (2017)

pdf

Giving Circles 2016, Collective Giving Research Group (2017)

pdf

The regulatory framework for fundraising in Europe 2017, European Center for Not-for-profit Law

pdf

Fundraising as women's work? Examining the profession with a gender lens (2017)

pdf

Donate more, be happier! Evidence from the Netherlands (2018)

pdf

The Social Network Effect: the Determinants of Giving through Social Media (2014)

pdf

Svensk forskning

Johan Vamstad 2015: Det folkliga givandet

pdf

Arvid Erlandsson 2014: Underlying psychological mechanisms of helping effects

pdf

Filip Wijkström och Stefan Einarsson 2018: Comparing Swedish Foundations: A carefully negotiated space of existence (2018)

pdf

KFO 2018: Anställd i det svenska civilsamhället

pdf