Rapportering ordinarie medlem

Ordinarie rapporterar på Kvalitetskoden avseende:
Riktlinjer för effektrapportering
Riktlinjer för intern kontroll och styrning
Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3

Medlemsorganisationer med 90-konto
Krav som är desamma eller liknande som de Svensk Insamlingskontroll ställer, och som därmed ligger till grund för innehav av 90-konto behöver inte granskas i samband med rapportering till Giva Sverige.

Nedan hittar du Introduktion till Giva Sveriges kvalitetskod med information om vad som ska rapporteras och när.

Introduktion till Giva Sveriges kvalitetskod

pdf