Rapportering ordinarie medlem

Ordinarie medlem rapporterar på Kvalitetskoden avseende:
Riktlinjer för effektrapportering
Riktlinjer för intern kontroll och styrning
Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3

Medlemsorganisationer med 90-konto
Krav som är desamma eller liknande som de Svensk Insamlingskontroll ställer, och som därmed ligger till grund för innehav av 90-konto behöver inte granskas i samband med rapportering till Giva Sverige.

RAPPORTERA HÄR

Skicka in effektrapport och ÅRsredovisning här

Nedan hittar du Introduktion till Giva Sveriges Kvalitetskod med information om vad som ska rapporteras och när.

Instruktion till Giva Sveriges kvalitetskod

pdf