för ett starkt civilsamhälle

Drygt hälften av svenskarna skänker pengar till en organisation. Vi arbetar för ökat och tryggt givande för att säkra ett livskraftigt civilsamhälle i Sverige. Genom bättre förutsättningar för givande och samarbeten bidrar vi till människors möjlighet att engagera sig.

Huvudpartner

Partners

Företagssamarbete