för ett starkt civilsamhälle

Sex av tio svenskar skänker pengar till någon organisation. Giva Sverige arbetar för ökat givande i Sverige därför att vi tror på ett starkt civilsamhälle. Genom att förbättra förutsättningarna för insamling av gåvor vill vi bidra till människors möjlighet att engagera sig.