för ett starkt civilsamhälle

Sex av tio svenskar skänker pengar till en organisation. Vi arbetar för ökat givande för att säkra ett livskraftigt civilsamhälle i Sverige. Genom att förbättra förutsättningarna för givande och samarbeten bidrar vi till människors möjlighet att engagera sig.