för ett starkt civilsamhälle

Mer än hälften av svenskarna skänker pengar till en organisation. Vi arbetar för ökat och tryggt givande för att säkra ett livskraftigt civilsamhälle i Sverige. Genom bättre förutsättningarna för givande och samarbeten bidrar vi till människors möjlighet att engagera sig.