Stenbeckspriset 2023 tilldelas modiga och spännande initiativ som gör världen bättre

Diakonia, Naturarvet och Icebug, Mind, Röda Korset samt Arvid Norin och Ge Effektivt var vinnarna när Stenbeckspriset 2023 delades ut under konferensen Insamlingsforum. Vinnarna korades i fem kategorier och syftet med priset är att uppmuntra insatser som stärker engagemang och givande till civilsamhällets organisationer.

–  Genom Stenbeckspriset strävar vi efter att belöna och framhäva positiva exempel på kreativitet, mod och uthållighet, som bidrar till att öka generositet och engagemang. Året 2023 påminde oss verkligen om civilsamhällets viktiga funktion och snabbhet att svara på viktiga samhällsfrågor. Ekonomiskt tryck på hushållen, en orolig omvärld och politiska förändringar har lett till snabba anpassningar och innovation från många organisationer, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige och ordförande för juryn.

Med drygt 60 mycket kvalificerade bidrag från en bredd av organisationer har juryn haft ett omfattande arbete att utse finalister och vinnare i de fem kategorierna Organisation, Kampanj, Företagssamarbete, Givare och Nytänkande.

Vinnaren i kategori Organisation är Diakonia som med tydligt mandat från ledningen, systematik och med tilltro till varje givares betydelse gett en markant ökning av både medel och givare.

– Att tilldelas Stenbeckspriset i kategorin organisation betyder jättemycket för oss i vårt fortsatta förändringsarbete. Det ger oss styrka att fortsätta våga och är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Julia Gerestrand, Team Leader fundraising på Diakonia.

Mind belönades med seger i kategorin Kampanj för ”Varje samtal räknas” som sänker tröskeln för vad varje människa själv kan göra för att bryta psykisk ohälsa och bidrog till ökat givande. Naturarvet kammade hem vinsten i kategorin Företagssamarbetet tillsammans med Icebug för konceptet ”Green Friday” där kunden inkluderas i hållbarhetsambitionerna och bidrar till ökad areal för hotad gammelskog. Årets Givare är Arvid Norin som med sitt givande till Ge Effektivt är en unik förebild i att leva utifrån sina värderingar och manifestera det i handling.

Röda Korset blev vinnare när utmärkelsen i kategorin Nytänkande delades ut för första gången. De prisades för att på ett nytänkande sätt öka effektiviteten i insamling från allmänheten genom att använda AI för analys av givardata kombinerat med en kreativ visuell modell som också bidrog till att stärka motivationen hos medarbetarna.

Årets jury bestod av:
Anna Magnard, Insamlingschef, Civil Rights Defenders, Axel Barvaeus, Program Director, Berghs School of Communication, Aygül Kabaca, VD, Make Equal, Caroline Thunved, VD & generalsekreterare, Sveriges Kommunikatörer, Charlotte Rydh, Generalsekreterare, Giva Sverige, Helena Westin, Ordförande, Reklamombudsmannen, Louise König, VD, The New Division, Mikael Färsjö, Insamlingschef, Hjärnfonden och Silvia Kakembo, Byråchef, Arena Opinion

 

Vinnarmotiveringarna

Stenbeckspriset i kategorin Organisation tilldelas Diakonia
Genom att våga investera för att öka intäkterna och vara modiga har Diakonia vänt motgång till framgång. Tillit till medarbetare och tydligt stöd från ledningen tillsammans med systematik och fokus på givarna har på kort tid gett imponerande resultat. Med kommunikation utifrån sina värderingar har Diakonia engagerat fler människor och ökat givandet för en rättvis och hållbar värld.

Stenbeckspriset i kategorin Kampanj tilldelas Mind för Varje samtal räknas
Kampanjen ”Varje samtal räknas” visar på ett välfungerande samspel mellan digitala och fysiska insatser som tydligt bottnar i Minds ändamål; att bryta psykisk ohälsa. Initiativet Varmprat lyfter betydelsen av det medmänskliga mötet. Med hjälp av en symbolisk pin sänks tröskeln för vad människor själva kan göra samtidigt som det framgångsrikt motiverat till att ge en gåva. Den tidigare oprövade tidpunkten för kampanjen gav resultat, och visar på betydelsen av både flexibilitet och målinriktat arbete.

Stenbeckspriset i kategorin Företagssamarbete tilldelas Naturarvet och Icebug
Naturarvet och Icebug har med konceptet ”Green Friday” hittat ett starkt partnerskap där kunden inkluderas i hållbarhetsambitionerna vilket resulterat i ökad kännedom, ökad omsättning och ökad areal för hotad gammelskog. Samarbetet visar på betydelsen av långsiktiga partnerskap baserat på en gemensam vision och med nära koppling till företagets syfte och mål.


Stenbeckspriset i kategorin Givare tilldelas Arvid Norin för Ge Effektivt
Arvid Norin visar på en unik drivkraft att leva utifrån sina värderingar och manifestera det i handling. Genom att ge närmare hälften av sin lön till klimatfrämjande insatser och dessutom en större engångsgåva bidrar Arvid både till det han brinner för och inspirerar andra att följa hans exempel. Arvids förhållningssätt ger också röst åt vikten av effekt som måttstock vid givande.

Stenbeckspriset i kategorin Nytänkande tilldelas Röda Korset
Genom att dra nytta av nya tekniska möjligheter som AI för att analysera befintlig givardata och kombinera det med en visuell modell som snabbt ger överblick över olika givares potential har Röda Korset ökat effektiviteten i en traditionell insamlingskanal och samtidigt stärkt motivationen hos medarbetarna. När fokus flyttas från kvantitet till kvalitet bidrar Röda Korset också till att utveckla bedömningen av effektivitet i olika insamlingskanaler.

Om Stenbeckspriset
Utmärkelsen är det enda i sitt slag i Sverige och delas ut i fem kategorier: organisation, företagssamarbete, kampanj, givare och nytänkande. Priset instiftades 1994 under namnet Årets insamlare och delas ut av Giva Sverige för att främja innovation och professionalism som stärker engagemang och intäkter för civilsamhällets organisationer. Priset är uppkallat efter Per Stenbeck som introducerade professionell fundraising i Sverige och vars arbete sedan början av 1980-talet kännetecknas av ett starkt patos för gåvor som finansieringsform där engagemanget för ändamålet står i centrum, både för de som bidrar och för de som arbetar med fundraising.