Ansök om medlemskap

Som medlem i Giva Sverige blir ni både del av ett nätverk av drygt 190 medlemsorganisationer av alla storlekar och med en bredd av ändamål och ni bidrar till att stärka insamling av gåvor i Sverige. Hos oss får ni en kunskapsbank och plattform för allt som påverkar insamling och gåvogivande, i Sverige och internationellt. Ni får ta del av medlemsevenemang, gå på utbildningar till en lägre kostnad samt möjlighet att vara med och påverka i frågor som påverkar insamling och givande. Medlemskapet ger er också möjlighet att visa för era givare att ni följer gedigna regelverk och riktlinjer för transparent, etiskt och professionell insamling av gåvor som är mer relevanta och avancerade än kraven från Svensk insamlingskontroll. Som ordinarie medlem får ni använda märkningen ”Tryggt givande”. Läs mer om Giva Sveriges Kvalitetskod.

Vi har två former av medlemskap: Ordinarie medlem eller Associerad medlem: Instegsmedlem eller Stödmedlem. Nedan hittar du kriterier för de olika medlemskapen och hur ni ansöker. Endast Ordinarie medlem har rösträtt och kan få märkningen Tryggt givande.

Medlemsavgift

För ordinarie medlemmar består medlemsavgiften av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beräknas på insamlade medel från privat sektor (se nedan) innevarande år minus två, dvs för 2024 beräknas avgiften på insamlade medel 2022.
– Fast del är 3 000 kr.
– Rörlig del 0,15% av insamlade medel.
– Insamlade medel >100 mkr = tak 2,5 prisbasbelopp
– Insamlade medel upp till 100 mkr = tak 2 prisbasbelopp
– Golv 5% av prisbasbelopp

Prisbasbelopp 2024=57 300 kr

Gränsvärden för medlemsavgifter 2024
Insamlade medel upp till ca 2,3 Mkr: 3000+2865=5 865 kronor
Insamlade medel 2,3 Mkr till ca 76 Mkr = 3000+(0,0015*insamlade medel)
Insamlade medel ca 76 Mkr till 100 Mkr = 3000+114 600=117 600 kronor
Insamlade medel >100 Mkr = 3000+143 250=146 250 kronor.

För instegsmedlemmar är medlemsavgiften 9 000 kronor och för stödmedlemmar är medlemsavgiften 15 000 kronor.