Märkningen Tryggt givande

Märkningen Tryggt givande är en möjlighet för våra medlemmar att visa sina givare och andra intressenter att organisationen står för kvalitet och professionalitet och att de bedriver insamling på ett tryggt, etiskt och transparent sätt. Den kan också användas i syfte att visa på medlemskap i Giva Sverige. Märkningen lanserades i samband med Giva Sveriges årsmöte 2019. Läs pressmeddelandet här. 

Märkningen Tryggt givande kan endast användas av ordinarie medlemmar i Giva Sverige, och endast av de som uppfyller alla krav i Kvalitetskoden.

Tryggt givande-används-ej-utan-godkännande
Märkningen Tryggt givande. Används ej utan godkännande

Kan dras tillbaka
Tryggt givande-märkningen kan dras tillbaka från en medlem om det framkommer att medlemsorganisationen inte längre uppfyller alla krav i Kvalitetskoden eller om medlem använder loggan på felaktigt eller oetiskt sätt.