Stenbeckspriset

Stenbeckspriset är Sveriges mest prestigefyllda pris för insatser inom insamling av gåvor, företagssamarbeten och givande. Det instiftades 1994 under namnet Årets insamlare och delas ut av Giva Sverige i fem kategorier för att främja innovation och professionalism som stärker engagemang och intäkter för civilsamhällets organisationer.

Utmärkelsen Stenbeckspriset är uppkallad efter Per Stenbeck, den person som har haft störst och mest avgörande betydelse för att insamling av gåvor sedan 1980-talet utvecklats från kampanjsamordning och insamlingsbössor till professionell och kunskapsbaserad verksamhet. Per Stenbecks arbete kännetecknas av ett starkt patos för gåvor som finansieringsform där engagemanget för ändamålet står i centrum, både för de som bidrar och för de som arbetar med fundraising. Hans fokus på nytänkande, samverkan och vikten av investeringar i insamling för att bidra mer till ändamålet stämmer väl överens med målsättningen för Stenbeckspriset.

Nomineringsperioden för Stenbeckspriset 2023 presenteras under hösten.

Stenbeckspriset delas ut i fem kategorier

Organisation
Uppmärksammar en organisation som kan inspirera andra att utveckla sin finansiering från gåvor, bidrag och/eller samarbeten genom ökat engagemang och givande. Kategorin ger utrymme för att belöna såväl små som stora insatser, som bidragit till organisationens utveckling.

Kampanj
Premierar en insamlingskampanj som visar på kreativ höjd och förmågan att kombinera flera kanaler och som förutom goda ekonomiska resultat även har gett andra positiva effekter för organisationens ändamål.

Företagssamarbete
Lyfter fram ett innovativt samarbete mellan ett företag och en organisation som har resulterat i positiva effekter för båda parter och kan vara en inspiration för andra.

Kollega
Uppmärksammar en medarbetare, chef eller branschkollega som på ett extraordinärt sätt bidragit till att stärka en organisations finansiering genom gåvor, bidrag eller samarbeten, eller utveckla insamling av gåvor och fundraising på ett sätt som gynnar ideella organisationer generellt.

Givare
Prisar en givare/volontär/frivillig/medlem som inspirerat andra att ge och som genom sin gåva eller sina insatser ökat organisationens möjligheter att uppfylla sitt ändamål.

bedömningsKriterier

Kategorin Organisation
Juryn bedömer bidragen utifrån:
– Innovation och nytänkande
– Ökade intäkter från gåvor, bidrag eller samarbeten, samt andra positiva effekter för organisationens verksamhet och ändamål
– Resultat i förhållande till insats.

Kategorierna Kampanj och Företagssamarbete
Juryn bedömer bidragen utifrån att arbetet som belönas ska:
– Vara innovativt och utvecklande
– Ge ökade intäkter men också bidra till andra positiva effekter för organisationens verksamhet och ändamål
– Ge gott resultat i förhållande till insats
– Stärka organisationens varumärke
– Stimulera och inspirera andra

Kategorin Kollega
Juryn bedömer bidragen utifrån att arbetet som belönas ska:
– Vara innovativt och utvecklande
– Ge ökade intäkter men också bidra till andra positiva effekter för organisationens verksamhet och ändamål
– Bidra till ökad kunskap, samverkan eller på annat sätt stärka ideella organisationers förutsättningar för finansiering genom gåvor, bidrag eller samarbeten
– Inspirera och vara en förebild för andra

Kategorin Givare
Juryn bedömer bidragen utifrån att arbetet som belönas ska:
– Vara innovativt och utvecklande
– Ge ökade intäkter men också bidra till andra positiva effekter för organisationens verksamhet.
– Inspirera och vara en förebild för andra

Om en jurymedlem har insikt i, särskild kunskap om eller är anställd/förtroendevald i en organisation som skickat in bidrag medverkar inte jurymedlemmen i bedömningen av de/den kategorin.

Juryn för Stenbeckspriset 2022
Axel Barvaeus, Program Director, Berghs School of Communication
Silvia Kakembo, Byråchef, Arena Opinion
Caroline Thunved, VD & generalsekreterare, Sveriges Kommunikatörer
Aygül Kabaca, COO, Make Equal
Louise König, VD, The New Division
Michel Brygiewicz, Marknadschef, Barncancerfonden
Helena Westin, Ordförande, KOMM!
Erik Johansson, Insamlingschef, Sverige för UNHCR
Charlotte Rydh, Generalsekreterare, Giva Sverige

Nominering Stenbeckspriset - Organisation

pdf

Nominering Stenbeckspriset - Kampanj

pdf

Nominering Stenbeckspriset - Företagssamarbete

pdf

Nominering Stenbeckspriset - Kollega

pdf

Nominering Stenbeckspriset - Givare

pdf