Stenbeckspriset – Företagssamarbete

Om utmärkelsen
Lyfter fram ett samarbete mellan ett företag och en organisation som har resulterat i positiva effekter för båda parter och kan vara en inspiration för andra.

Bedömningskriterier
– Ökade intäkter
– Gott resultat i förhållande till insats
– Varit relevant och utvecklande
– Andra positiva effekter för organisationens verksamhet eller ändamål
– Förstärkning av organisationens varumärke
– Stimulerar och inspirerar andra organisationer och företag