Rapportering

Giva Sveriges Kvalitetskod omfattar fyra delar: Etik, Effektrapportering, Ekonomisk redovisning och Intern kontroll & styrning. För varje område finns olika riktlinjer.

Att rapportera på Giva Sveriges Kvalitetskod innebär att organisationen:
– årligen sammanställer en effektrapport enligt Riktlinjer för effektrapportering och skickar in en länk till rapporten.
– årligen gör en självdiagnos av sin effektrapportering och delar diagnosen med Giva Sverige
– årligen upprättar sin årsredovisning enligt Styrande Riktlinjer för Årsredovisning enligt K3. Länk till årsredovisningen skickas in tillsammans med länk till effektrapporten och självdiagnosen.
– vartannat år rapporterar enligt Riktlinjer för intern kontroll & styrning och skickar in en egen redogörelse tillsammans med revisors bestyrkanderapport

Effektrapport, självdiagnos och årsredovisning skickas in senast 30 september, men gärna tidigare.

Nedan finns en introduktion till Kvalitetskoden samt instruktioner för rapporteringen. Utgå från de senast publicerade riktlinjerna. De hittar ni på Giva Sveriges hemsida under Kvalitetskoden. Där finns även övriga dokument och vägledningar som rör Kvalitetskoden. Ordinarie medlemmar som uppfyller kraven i Kvalitetskoden får använda märkningen Tryggt givande.

Att följa Kvalitetskoden i sin helhet är ett krav för att vara ordinarie medlem i Giva Sverige. Om det finns synnerliga skäl för att avvika från detta måste det motiveras av medlemsorganisationen och godkännas av Giva Sveriges styrelse. För associerade medlemmar sker rapportering på utvalda delar i Kvalitetskoden. Läs mer under respektive medlemskategori.

Medlemsorganisationer med 90-konto
Krav som är desamma eller liknande som de Svensk Insamlingskontroll ställer, och som därmed ligger till grund för innehav av 90-konto behöver inte granskas särskilt i samband med rapportering till Giva Sverige.

Frågor om rapporteringen?
Vi på Giva Sveriges finns alltid tillgängliga för er om ni har frågor eller funderingar. Hör av er till kvalitetskoden@givasverige.se eller ring på 08-677 30 90 så hjälper vi till.

RAPPORTERA INTERN KONTROLL OCH STYRNING HÄR

SKICKA IN EFFEKTRAPPORT OCH ÅRsredovisning HÄR

Instruktioner för rapportering

Instruktion till Giva Sveriges kvalitetskod

pdf

Instruktion för oberoende revisors granskning

pdf

Förslag till revisors bestyrkanderapport Giva Sveriges kvalitetskod

pdf

Förslag till medlemsorganisations redogörelse för Giva Sveriges kvalitetskod

pdf