Ge som företag

Företag kan bidra till en positiv samhällsutveckling också genom att stödja ideella organisationer. Stödet från näringslivet är viktigt för civilsamhället och sätten som företag kan bidra till viktiga ändamål utvecklas ständigt.

Idag sträcker sig företagens sociala ansvarstagande så mycket längre än till att bara skänka en gåva vid jul till en ideell organisation. Samarbeten eller partnerskap mellan företag och organisationer blir allt viktigare. Corporate Social Responsibility, CSR, är en metod. Det finns även olika former av företagssamarbeten, sponsorskap, hållbara partnerskap, företagsengagemang, eller medarbetarengagemang. Det viktiga är att både företaget och den ideella organisationen har en tydlig agenda. Att man har ett gemensamt syfte med vad man vill åstadkomma och att man tillsammans hittar den bästa vägen för att nå sitt mål. Ibland kanske en pott med pengar är det som gör mest nytta, ibland kanske ett företag sitter på kunskap och kompetens som kan bidra till organisationens ändamål. Ibland vill företaget engagera medarbetare eller öka kännedomen om sitt varumärke.