Rapportering – instegsmedlem

Instegsmedlem rapporterar på Kvalitetskoden avseende:
Riktlinjer för effektrapportering
– Urval av krav från Riktlinjer för intern kontroll och styrning
– Ekonomisk redovisning godkänd av auktoriserad revisor eller årsredovisning enligt Styrande riktlinjer för årsredovisning

Medlemsorganisationer med 90-konto
Krav som är desamma eller liknande som de Svensk Insamlingskontroll ställer, och som därmed ligger till grund för innehav av 90-konto behöver inte granskas i samband med rapportering till Giva Sverige.

Frågor om rapporteringen?
Vi på Giva Sveriges finns alltid tillgängliga för er om ni har frågor eller funderingar. Hör av er till kvalitetskoden@givasverige.se eller ring på 08-677 30 90 så hjälper vi till.

SKICKA IN EFFEKTRAPPORT OCH ÅRSREDOVISNING HÄR

SKICKA IN REDOGÖRELSE OCH DOKUMENTATION

Nedan hittar du Instruktion till Giva Sveriges Kvalitetskod med information om vad som ska rapporteras och när.

Instruktion till Giva Sveriges kvalitetskod

pdf