Utveckla din webbplats – verktyg och metoder för din organisations verklighet

Att arbeta operativt med utveckling och förvaltning av det digitala gränssnittet, till exempel organisationens webbplats, har sina alldeles egna utmaningar. Att vara beroende av det digitala gränssnittet, för att genomföra en kampanj eller introducera ett nytt insamlingskoncept, har sina.

Hur använder vi vår tid, budget och plattform på bästa sätt för att skapa förändring och resultat? Varför fastnar organisationer allt som oftast i en röra av hierarkier och obeslutsamhet, när det kommer till det digitala gränssnittet? På den här utbildningen djupdyker vi i det digitala gränssnittet och hur vi kan skapa en kontext där möjligheterna är fler än utmaningarna. Vi lär oss att demokratisera det digitala gränssnittet så att alla medarbetare, som på något sätt är beroende av det, inkluderas i utvecklingen – och i slutändan oftare känner stolthet och ägandeskap än frustration och osäkerhet

Syfte
Utbildningen syftar till att ge dig konkreta verktyg för att skapa mer värde genom ert digitala gränssnitt. Vidare är målet att ge dig metoder för att skapa utrymme, kreativitet, lust och bästa möjliga slutresultat som du kan omsätta i praktiken direkt efter utbildningen.

Målgrupp
Du som arbetar med och i det digitala gränssnittet. Utbildningen vänder sig till dig som är webbansvarig, webbstrateg, webbanalytiker, kampanjledare, projektledare, kommunikatör, insamlare eller specialist. Ni som gör det digitala gränssnittet till vad det är.

Fokus under dagen kommer ligga på dig som är ansvarig för att driva, utveckla, förvalta och utnyttja er organisations digitala gränssnitt. Du kommer få med dig verktyg för att lösa problem. Du kommer få med dig inspiration, metoder och sätt att väva in experiment i er arbetsvardag. Du kommer i bästa fall att somna på kvällen med nya synvinklar, ny energi och ny styrka för många lustfyllda, kreativa och resultatgivande dagar på jobbet.

Innehåll:

  • Effektiv problemlösning i vardagen, oavsett problem. Identifiera problem, formulera om dem till frågor och skapa genomförbara lösningar.
  • Metoder och övningar för att scope:a, prioritera och genomföra utveckling i det digitala gränssnittet, baserat på UX-metodik, design thinking och mänskligt beteende.
  • Vikten av att experimentera och hur man som organisation undviker att fastna i “vill göra” eller “vi planerar att”.
  • Hur man vågar försöka, hur man misslyckas och hur viktigt det är att våga försöka igen när man misslyckats.
  • Hur vi demokratiserar den digitala delen engagemangs-/insamlingsarbetet, så att hela organisationen blir inkluderad och engagerad. Och hur viktigt, och effektivt, det är att dra nytta av allas kompetens, kunskap och erfarenheter, oavsett titel.

 Vid frågor går det bra att kontakta oss på info@givasverige.se

Daniel Lindholm har arbetat 50/50 som beställare och leverantör med digital utveckling och förvaltning sedan millennieskiftet. Som projektledare, som chef, som strateg, som specialist och som facilitator. De första 13 åren inom e-handel och de senaste 8 åren med insamling, rekrytering och påverkan. För Röda Korset har han bland annat arbetat med att ta fram deras första gåvoshop 2013, arbetat som ansvarig för digital insamling samt varit förvaltningsledare med ansvar för insamling och kommunikation. Under sin tid på Röda Korset tog Daniel fram idén (samt spendera ett år med att missionera för den internt) som senare skulle bli “Ett Röda Korset på nätet” samt överträffade insamlingsbudgeten via digitala kanaler med 74%. Som konsult på byråer som Panagora och Reform Society samt sin nuvarande arbetsplats Elefant Studio har Daniel bland annat arbetat med Amnesty (Amnesty Alert mm), Diakonia, European Greens (EU-valet 2019), Lärarförbundet, Naturskyddsföreningen, PRO (Valet 2018), Operation Smile, Sverige för UNHCR, Unionen mfl. Med bred och djup erfarenhet av att jobba på, för och med organisationer, föreningar och företag — samtliga helt beroende av resultat via det digitala gränssnittet — kombinerat med en stor portion oräddhet, mänsklighet och djupt rotad oförmåga att acceptera status quo tar Daniel med sig metoder, tankesätt och inspiration för hur du som arbetar operativt med ert digitala gränssnitt kan utveckla ert gränssnitt, er organisation och er själva.