KVALITETSKODSDAGEN

Välkommen till en heldag om kvalitetssäkring för civilsamhällets organisationer! Med avstamp i Giva Sveriges Kvalitetskod får du både inspiration och konkreta tips för hur just er organisation kan dra nytta av Kvalitetskoden för att stärka och utveckla er verksamhet.

Vi kommer att belysa frågor som t ex varför ökade krav på företagens hållbarhetsarbete gör effektmätning än viktigare i idéburna organisation, hur gör man egentligen en riskanalys, aktuella frågor för personuppgifter och insamlingspolicyn som stöd i det dagliga arbetet. Vi diskuterar också varför gemensamt arbete med kvalitetssäkring kan fungera som motvikt till ökade krav om kontroll och granskning av civilsamhället och du får veta det senaste om Giva Sveriges Kodkommitté och våra nya branschstandarder för förmedlingstjänster och direkta och indirekta kostnader.

Denna konferens är för dig som arbetar med insamling, administration, ekonomi eller styrning och ledning i organisationer som arbetar professionellt med insamling av gåvor, men också för dig som är intresserad av bättre kvalitetssäkring i civilsamhällets organisationer.

Kvalitetkodsdagen ges nästa gång den 10 september 2024.
För mer information och frågor – kontakta oss på info@givasverige.se

Kvalitetskodsdagen genomför vi i samarbete med PwC.