Långsiktig politik för ett livskraftigt civilsamhälle

Giva Sverige anser att det måste finnas ett politiskt helhetsgrepp för finansiering och stöd till civilsamhället som tar hänsyn till olika finansieringsformer – privata såväl som offentliga – på ett sätt som bidrar till att skapa ett starkt och hållbart civilsamhälle som är anpassat för 2020-talet.

Skatter, moms och associationsformer

Finansiell stabilitet och förutsägbarhet är nödvändiga förutsättningar för ideellt engagemang, inte minst för det aktiva föreningslivet på lokal nivå runt om i Sverige. Skatter, moms och relaterade regelverk påverkar civilsamhällets möjligheter till en hållbar och stabil finansiering för verksamheter som bidrar engagemang och samhällsnytta.

Giva Sverige anser att:
– Vårdmomsen slår hårt mot ideella aktörer.
– Det finns ett behov av att förnya och förändra Inkomstskattelagens skrivning gällande ändamålskravet för inskränkt skattskyldighet.
– Kopplingen mellan inkomstskattelagen och momslagen behöver förtydligas.
– Inkomstskattelagens definition av näringsverksamhet och tolkning av vinstsyfte behöver ses över.

Dataskyddsförordningen & E-privacy

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, i kraft och ersatte Personuppgiftslagen (PuL). GDPR syftar till ett förstärkt skydd för den enskilda individen och innebär vissa förändringar i hur personuppgifter får behandlas. Giva Sverige har tagit fram en handledning som ska vara till hjälp för medlemmarna att anpassa verksamheten i sin helhet till Dataskyddsförordningen, samt utarbetat riktlinjer för behandling av personuppgifter för organisationer med insamlingsverksamhet.

Giva Sverige anser att:
Insatser för att stärka den personliga integriteten är viktiga för ett öppet och demokratiskt samhälle. Samtidigt måste ideella organisationer ha möjlighet att med rimliga insatser och kostnader kunna fortsätta sitt arbete för att engagera människor som givare, volontärer och medlemmar.

Nysta; Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt

Giva Sverige är en av initiativtagarna till samverkansprojektet Nysta; civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Målet är att bidra till ett nytt samhällskontrakt för ett Sverige post-corona med tydligare och bättre förutsättningar för civilsamhället.

Flera av frågorna inom området ”Långsiktig politik för ett hållbart och växande civilsamhälle” driver Giva Sverige inom ramarna för Nysta.

LÄS MER OM NYSTA HÄR

 

Rapporter och Dokument

Riksdagspartiernas syn på 15 centrala frågor för civilsamhället

pdf

Riksdagspartiernas politik för civilsamhället

pdf