Om Giva Sverige

Giva Sverige är en branschförening som arbetar för tryggt givande. Våra drygt 190 medlemmar representerar en bredd av ideella organisationer med olika ändamål, av olika storlek och på olika platser i landet. Gemensamt är viljan att bidra till en bättre värld och tillsammans samlade de in 11,5 miljarder kronor (2023) i gåvor, bidrag och genom samarbeten från allmänheten, företag och organisationer.

Här samlas Sveriges största och ledande insamlingsorganisationer, såsom Unicef Sverige, Cancerfonden, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser och Världsnaturfonden WWF, och många mindre organisationer som helt eller delvis är finansierade genom gåvor, bidrag och samarbeten. Läs mer om våra medlemmar i Medlemslistan.

Giva Sverige arbetar med kvalitetssäkring, utbildning och kompetensutveckling samt intressepolitik med fokus på etisk, transparent och professionell styrning av ideella organisationer. Vi skapar mötesplatser och bidrar med kunskap, men ställer också krav på våra medlemmar att följa riktlinjer. Giva Sveriges ordinarie medlemmar som uppfyllt Kvalitetskoden får använda märkningen ”Tryggt givande”.

Verksamhetsidé

Genom att förbättra förutsättningarna för privat finansiering genom gåvor, bidrag och samarbeten ska Giva Sverige bidra till människors möjlighet att engagera sig. Giva Sverige verkar för etisk, transparent och professionell styrning av ideella organisationer. Vår målsättning är ett tryggt givande.

Vision

Ett livskraftigt civilsamhälle som har en självklar roll och ges goda förutsättningar att verka för sina ändamål.

Styrande dokument

Stadgar

pdf

Arbetsordning Styrelsen

pdf

Arbetsordning Valberedning

pdf

Arbetsordning Elektorsgruppen

pdf

Arbetsordning Generalsekreterare

pdf

Arbetsordning Förtroendevald revisor

pdf

Styrdokument Etiska rådet för tryggt givande

pdf

Uppförandekod Giva Sverige

pdf

Policies

Finaniseringspolicy

pdf

Inköpspolicy

pdf

Jävsregler för Giva Sverige

pdf

Policy för att motverka oegentligheter

pdf

Policy för ersättning till föreläsare

pdf

Policy för kapitalplacering och eget kapital

pdf

Policy för kompensation för förtroendevalda

pdf

Policy för kompensation för referens- och arbetsgrupper

pdf

Årsredovisningar

Årsredovisning 2023

pdf

Revisionsberättelse 2023

pdf

Verksamhetsberättelse 2023

pdf

Årsredovisning 2022

pdf

Årsredovisning 2021

pdf

Årsredovisning 2020

pdf