Om Giva Sverige

Giva Sverige är en branschförening som arbetar för tryggt givande. Våra drygt 160 medlemmar representerar en bredd av ideella organisationer med olika ändamål, av olika storlek och på olika platser i landet. Gemensamt är viljan att bidra till en bättre värld och tillsammans samlade de in 9,1 miljarder kronor (2019) från allmänheten, företag och organisationer.

Här samlas Sveriges största och ledande insamlingsorganisationer, såsom Unicef Sverige, Cancerfonden, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser och Världsnaturfonden WWF, och många mindre organisationer. Läs mer om våra medlemmar i Medlemslistan.

Insamling av gåvor ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt. Därför arbetar Giva Sverige med kvalitet och styrning, utbildning och påverkan i frågor som har betydelse för givande och insamling. Giva Sverige skapar mötesplatser och bidrar med kunskap, men ställer också krav på våra medlemmar att följa riktlinjer.

Verksamhetsidé

Giva Sverige är en branschorganisation som arbetar för ökat givande i Sverige genom att förbättra förutsättningarna för våra medlemmar att samla in gåvor på ett förtroendeingivande sätt.

Vision

Ett Sverige där alla har högt förtroende för insamling och givandet ökar för varje år.

Styrande dokument

Stadgar

pdf

Arbetsordning Styrelsen

pdf

Arbetsordning Elektorsgrupp

pdf

Arbetsordning Valberedning

pdf

Uppförandekod Giva Sverige

pdf

Årsredovisningar

Årsredoivisning 2019

pdf

Årsredovisning 2018

pdf

Årsredovisning 2017

pdf

Årsredovisning 2016

pdf

Årsredovisning 2015

pdf

Årsredovisning 2014

pdf