Personuppgifts-
Hantering

EU:s dataskyddsförordning – GDPR – är en lagstiftning som syftar till att ge ett förstärkt skydd för den enskilda individens personuppgifter och reglerar hur personuppgifter får behandlas.

Grunden i GDPR är att vi som individer äger rättigheterna till våra personuppgifter. Därför måste organisationer och företag tydligt dokumentera och informera om sina processer och rutiner för behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller alla delar av en ideell organisations verksamhet (insamling av gåvor, medlemmar, personal, ekonomi, program etc) och det är ledningens ansvar att hantera det. Giva Sverige arbetar för att underlätta medlemsorganisationernas arbete med att följa dataskyddsförordningen. Vi bevakar, informerar och vägleder även kring relaterade områden såsom hantering av cookies.

Riktlinjer för personuppgiftshantering 2.2

Giva Sveriges referensgrupp för dataskyddsförordningen har tagit fram riktlinjer för behandling av personuppgifter för organisationer med insamlingsverksamhet. Riktlinjerna tar upp de delar i dataskyddsförordningen som har störst betydelse för ideella organisationer utifrån de särskilda förutsättningar som gäller för insamlingsverksamhet. Riktlinjerna revideras årligen och finns nu i en version 2.2. Du hittar dem längre ner på sidan. För att få mer kunskap och den allra senaste informationen, titta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida om dataskyddsförordningen.

Branschorganisationen Swedish Data & Marketing Association (SWEDMA) har tagit fram en branschkod för integritetsskydd vid marknadsföring, för näringsidkare, som är ett bra komplement till våra riktlinjer.

Vägledning  för Cookies och samtycke

Giva Sverige bevakar de regler som gäller för cookies. Nedan finns Giva Sveriges vägledning för hantering av cookies och samtycke, som är ett stödjande dokument för hur ni bör reglera detta. Vi har även sammanställt information kring utfasningen av tredjepartscookies och vad detta innebär för digital marknadsföring. Du hittar dokumenten nedan.

Frågor?

Om ni har frågor, kontakta gärna oss på Giva Sverige på info@givasverige.se så hjälper vi er utifrån de resonemang referensgruppen har haft. Referensgruppen består av följande personer:
Axel Tandberg, PrivacyWorks
Camilla Sjödahl, Rädda Barnen
Elias Ibrahim, Cancerfonden
Gustaf Hedman
, Amnesty International Sverige
Louise Hammarbäck
, Barncancerfonden

Giva Sveriges riktlinjer för personuppgiftshantering 2.2

pdf

Giva Sveriges vägledning för hantering av cookies och samtycke

pdf

Handledning för dataskyddsförordningen

Är din organisation medlem i Giva Sverige? Då kan du få en handledning om dataskyddsförordningen som är ett bra verktyg för att se till att ni täcker in alla delar som krävs. Handledningen har tagits fram av juristen Axel Tandberg på uppdrag av Giva Sverige. Hör av dig till info@givasverige.se så skickar vi den.

Rädda Barnen har satt ihop två videos som på ett enkelt (och roligt!) sätt illustrerar hantering av bilder och hantering av mail enligt GDPR i ditt dagliga arbete. Titta på dem nedan.

Tack Rädda Barnen för att ni delar med er!