Hallå partier! Var är er insamlingspolicy?

45 kodkrav, årsredovisning enligt K3 och årlig effektrapport. Och förstås etiska vägledningar kring hur insamling och förvaltning av gåvor bör gå till. Det är den standard som insamlande organisationer satt för sig själva i syfte att främja transparens och god sed inom den egna sektorn. Därför är det med besvikelse vi ser hur våra riksdagspartier försöker kringgå lagkrav kring insamling av gåvor på det sätt som uppdagats av Tv4:s ”Kalla Fakta”. Partier som gärna i andra sammanhang talar sig varma för hur civilsamhällets organisationer ska kontrolleras och granskas.

Men vi vill sträcka ut en hand. För även om politiska partier inte har möjlighet att bli medlemmar i Giva Sverige uppmuntrar vi er och andra som tar emot gåvomedel att följa vår Kvalitetskod och därmed bidra till tryggt givande. Här kommer därför några av de krav som är mest relevanta för partierna och som Giva Sveriges närmare 180 medlemmar ställer på sig själva:

  • Insamlingspolicy: Organisationen ska ha styrande dokument för insamlingsarbetet. I detta dokument regleras bland annat hur insamling ska gå till och på vilka grunder man kan neka en gåva.
  • Styrande dokument för ändamålsbestämda gåvor: Organisationen ska även ha styrande dokument som beskriver hur organisationen hanterar ändamålsbestämda gåvor och hur detta framgår i redovisningen.
  • Riskanalys: Styrelsen ska årligen ta ställning till en riskanalys och upprätta en riskhanteringsplan.
  • Styrande dokument för att motverka oegentligheter: Organisationen ska ha styrande dokument som beskriver hur organisationen arbetar för att motverka oegentligheter inom sin verksamhet.

Dessa och många fler krav ställer organisationer med privat finansiering genom Giva Sveriges Kvalitetskod på sig själva för att de värnar om att deras medlemmar, givare och andra intressenter ska ha förtroende för deras verksamheter. Vi välkomnar därför politiska partier, och andra, att använda Kvalitetskoden för att värna tryggt givande.

Bild: TV4/Kalla fakta