Relevant och kostnadseffektiv kvalitetsgranskning

Som ett led i arbetet för tryggt givande anser Giva Sverige att en relevant och modern granskningsfunktion är av stor vikt för seriösa insamlande organisationer. Samtidigt måste en sådan funktion vara trovärdig, kostnadseffektiv, minimera dubbelrapportering samt erbjuda möjlighet till överklagande.

Giva Sverige menar att självreglering av insamlande organisationer, utifrån befintlig lagstiftning och accepterade standarder utformade i delaktighet med insamlande verksamheter och andra relevanta parter, är det mest lämpliga sättet för en relevant och kostnadseffektiv granskning. Självreglering av insamlingsorganisationer är också viktigt för att värna föreningsfriheten. Däremot är dialog med myndigheter och offentlig sektor en viktig del för att skapa en relevant granskningsfunktion.

Giva Sveriges Kvalitetskod är unik inom den ideella sektorn och utgör ett relevant ramverk både för insamlingsorganisationer och andra ideella organisationer.