Styrelse

Giva Sveriges högsta beslutande organ är föreningsstämman. På årsmötet väljs kommande års styrelse som har till uppgift att förvalta föreningens angelägenheter. Styrelsen består av 8 ledamöter. Uppdraget utförs utan ekonomisk ersättning.

Per Leander – ordförande

Per Leander har sedan september 2019 egen verksamhet där han hjälper organisationer med ledarskap, insamlings- och kommunikationsfrågor. Innan dess var Per generalsekreterare för stiftelsen Friends i två, och dessförinnan generalsekreterare för Barncancerfonden i 5 ½ år. Innan Per kom till idéburen sektor har han arbetat i ledande befattningar med försäljning, kommunikation och marknadsföring inom digital tv, call center, medicinteknik samt public service. Gemensamt för hans ledarskap är att arbeta med tydliga mål och vision för att genom dem driva organisationen framåt. Per har suttit i Giva Sveriges styrelse sedan 2014 och som ordförande sedan 2015. Per om sitt val att engagera sig i styrelsen för Giva Sverige: ”Jag drivs av att se hur vår sektor utvecklas och blir allt mer professionell, att göra maximal nytta i våra ändamål för de medel vi samlar in är en garant för vår utveckling”.

Ewa Rutqvist Holmstedter

Ewa Rutqvist Holmstedter arbetar som kanslichef för We Effect och Vi Skogen och är utöver kansliet ansvarig för administrativa avdelningen. Hon har under hela sitt yrkesliv arbetat med ekonomi, HR- och IT frågor men då i privata näringslivet. Ewa om sitt val att engagera sig i styrelsen för Giva Sverige: Genom sitt engagemang, utbildningar och påverkansarbete i att driva frågor som rör insamling ser Giva Sverige till att skapa förtroende hos allmänheten för insamlingsfrågor. I och med att många är medlemmar, inte minst de stora insamlingsorganisationerna, visar Giva Sverige på vikten av att föreningen finns och att de frågor som drivs är relevanta för medlemmarna.

We Effect har en omsättning på 328 mkr varav insamlade medel 68,9 mkr. Vi Skogen omsätter 98 mkr varav insamlade medel 73,7 mkr.

Lovisa Fhager Havdelin

Lovisa Fhager Havdelin är Generalsekreterare för Teskedsorden och har en bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty. Lovisa är statsvetare och har mångårig erfarenhet av arbete med Mänskliga Rättigheter. Lovisa tilldelades 2015 utmärkelsen årets FN-supporter och deltog 2016 i Anna Lindh Academy:s ledarskapsprogram om mänskliga rättigheter. Hon sitter bl.a. i styrelsen för organisationen WONSA (World Of No Sexual Abuse), i Nationalkommittén för Raoul Wallenbergs dag, i styrgruppen för NOD och är rådgivare i United Nations Foundation +Social Good. Lovisa om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Ett bra arbete i Giva Sverige är av godo för alla anslutna organisationer! Jag känner starkt för Giva Sveriges roll som en branschröst för frågor som är angelägna ideella organisationer och insamlingsorganisationer särskilt.

Teskedsorden omsätter  7 292 231 kr varav insamlade medel 7 193 408 kr.

Maria Arneng

Maria är en hängiven samhällsförbättrare som brinner för barn och ungas rättigheter och lika värde. Hon har arbetat med såväl integrationsfrågor i stora teaterprojekt som suttit i koncernledningen på privat utbildningsföretag och med arbetslösa ungdomar i nytänkande ESF-projekt. Maria har byggt upp och drivit Läxhjälpen sedan starten och är idag generalsekreterare för Hello World! Maria om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Jag tycker att det är viktigt med ett starkt och väl fungerande civilsamhälle, det är viktigt för demokratin! Bland det allra allra viktigaste för att som givare känna förtroende för en ideell organisation är att den kan visa hur de skänkta pengarna gör nytta, hur pengarna konkret har bidragit till verksamheten, ja vilka effekter som pengarna faktiskt har gett. Giva Sverige fyller en viktig funktion här att stötta och hjälpa organisationer att utveckla det arbetet.

Hello World! har en omsättning på 9,6 mkr och samlar in 4,3 mkr

Mikael Färjsjö

Mikael Färjsjö är Senior projektledare samt Insamlings- och marknadschef på Cancerfonden inom området för Insamling och engagemang. Mikael har tidigare arbetat som managementkonsult med egen verksamhet samt haft chefsansvar på bland annat Telenor, Boxer TV samt varit marknadsdirektör på Aftonbladet. Han har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete både från ideella organisationer, branschorganisationer och aktiebolag. Mikael om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Jag vill bredda kompetensen och erfarenheten i styrelsen med syfte att säkra finansiering och utveckling av ett starkt civilsamhälle.

Cancerfonden omsätter 813 mkr varav insamlade medel 811 mkr.

Marika Hjelm Siegwald

Marika Hjelm Siegwald är sektionschef för insamling, engagemang och marknadskommunikation hos Act Svenska kyrkan, den internationella biståndsverksamheten hos Svenska kyrkan. Marika har en fil.kand i internationell marknadsföring, är utbildad journalist och har tidigare arbetat som kommunikations- och insamlingschef hos Stockholms Stadsmission och Plan Sverige. Hon har även varit kommunikationschef hos bland annat Coop Logistik AB och ABSOLUT VODKA hos V&S Group. Marika om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: För att bidra till stärka insamlande organisationers röst gentemot beslutsfattare och därigenom våra förutsättningar att verka, vidareutveckla effektmätningen och vidareutveckla kunskapsdelningen i branschen för att ytterligare stärka förtroendet för branschen.

Act Svenska Kyrkan omsätter 455,6 mkr varav insamlade medelr 172,3 mkr.

 

Giva Sveriges styrelse 2019 – 2020

Per Leander

Ordförande, Konsult

Mob: 070-226 63 55

Maria Arneng

Generalsekreterare - Hello World

Mob: 076-006 94 13

Cecilia Chatterjee Martinsen

Vice Ordförande, Generalsekreterare - Wateraid

Tel: 08-677 30 70

Lovisa Fhager Havdelin

Generalsekreterare - Teskedsorden

Tel: 070 - 750 79 02

Mikael Färjsjö

Senior projektledare och Insamlingschef - Cancerfonden

Tel: 08-677 10 80

Marika Hjelm Siegwald

Sektionschef för insamling, engagemang och marknadskommunikation - Act Svenska kyrkan

Tel: 08-684 230 60

Jesper Nilsson

Senior Strategisk Rådgivare – Rädda Barnen

Tel: 08-698 92 43

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kassör, Kanslichef - We Effect

Mob: 070-929 62 27