Styrelse

Giva Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet. På årsmötet väljs kommande års styrelse som har till uppgift att förvalta föreningens angelägenheter. Styrelsen består av 8 ledamöter från medlemsorganisationer. Uppdraget utförs volontärt.

Giva Sveriges styrelse 2019 – 2020

Per Leander

Ordförande, Generalsekreterare  – Friends

Tel: 08-545 519 90

Mob: 070-226 63 55

Cecilia Chatterjee Martinsen

Generalsekreterare - Wateraid

Tel: 08-677 30 70

Lovisa Fhager Havdelin

Generalsekreterare - Teskedsorden

Tel: 070 - 750 79 02

Marika Hjelm Siegwald

Sektionschef för insamling, engagemang och marknadskommunikation - Act Svenska kyrkan

Tel: 08-684 230 60

Jesper Nilsson

Senior Strategisk Rådgivare – Rädda Barnen

Tel: 08-698 92 43

Mikael Färjsjö

Senior projektledare och Insamlingschef - Cancerfonden

Tel: 08-677 10 80

Maria Arneng

Generalsekreterare - Hello World

Mob: 076-006 94 13

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kanslichef, We Effect

Mob: 070-929 62 27