Styrelse

Giva Sveriges högsta beslutande organ är föreningsstämman. På årsmötet väljs kommande års styrelse som har till uppgift att förvalta föreningens angelägenheter. Styrelsen består av 8 ledamöter. Uppdraget utförs utan ekonomisk ersättning.

Paula Guillet de Monthoux – ordförande

Paula har arbetat inom ideell sektor i Sverige och internationellt sedan 1995 och har en lång erfarenhet av både insamling och ledarskap. Hon har under sin karriär haft en ett antal olika roller såsom insamlings- och marknadschef på UNICEF i Sverige och huvudkontoret i Schweiz, fundraisingkonsult och Managing Director för SOS Barnbyar i Köpenhamn och idag generalsekreterare för World Childhood Foundation. Om engagemanget i Giva Sverige: Jag har haft förmånen att i hela mitt yrkesverksamma liv verkat inom ideell sektor, och med engagemang från gräsrotsnivå till FN. Som övertygad optimist tror jag på människors kraft och vilja att skapa och bidra till en bättre värld. För mig är ideella sektorn avgörande för att släppa fram den kraften och Giva Sverige en klar och viktig röst att företräda den. Jag ser mycket fram emot att få bidra till att skapa förutsättningar och samverkan för att ytterligare stärka sektorn.

Christine cars-Ingels – vice ordförande

Christine är generalsekreterare på Riksförbundet HjärtLung sedan 2014. Hon har dessförinnan haft olika roller på flera studieförbund under många år, bland annat som kommunikations- och internationellt ansvarig på Studieförbunden. Christine har även varit kanslichef på Internetsstiftelsen i Sverige och har en Fil. Kand. i Antikens kultur och samhällsliv, Statsvetenskap och Ekonomisk Historia.
Christine om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse:  Min drivkraft är att leda verksamheter som stimulerar till, och fångar upp, samhällsengagemang i frågor som berör många människor. I förhållande till medlemmar, givare och finansiärer strävar jag efter att arbeta med största möjliga grad av transparens och återkoppling. Mitt arbete innebär också breda kontakter inom exempelvis Funktionsrätt Sverige, Ideell Arena (med i styrgruppen) och med olika myndigheter. Jag hoppas att min övertygelse om civilsamhällets viktiga betydelse ska komma till glädje och nytta i Giva Sveriges styrelse.

CHarina s Hallberg – kassör

Charina har en lång erfarenhet av ekonomichefsrollen både inom privat och ideell sektor. Charina avslutade nyligen sin tjänst som ekonomichef på Kvinna till Kvinna, som hon haft sedan 2014, men finns kvar inom organisationen. Innan dess hade hon en liknande roll på Sensus Riksförbund 2008 – 2013. Charina är utbildad ekonom vid Uppsala universitet. Charina om sitt val att engagera sig i Giva Sverige: Giva Sverige ger möjlighet för insamlingsorganisationer att stärka sitt kunnande och utvecklas som organisationer. Genom till exempel Giva Sveriges riktlinjer för årsredovisning så har jag i min roll som ekonomichef kunnat visa på att vi arbetar på ett professionellt och transparent sätt med vår ekonomi. I dessa tider är det viktigt att insamlingsorganisationer har rätt förutsättningar för att fortsätta driva sina frågor och jag ser att Giva Sverige har en viktig del i det och jag vill vara med och bidra med min erfarenhet.

Alexander Clemenson

Alexander har arbetat inom civilsamhället i snart tio år. Nu är han generalsekreterare på KFUM Sverige och har tidigare varit generalsekreterare och verksamhetschef på RFSL Riksförbund och Föreningen Medveten Konsumtion. Han är i grunden företagsekonom och har en magister i organisation och ledarskap. Alexander har dessutom mångårig erfarenhet av ideellt engagemang inom flera olika organisationer, bl. a Ideell Arena, Sveriges Konsumenter och Jiddra Inte insamlingsstiftelse. Alexander om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Det individuella engagemanget kan flytta berg, särskilt när det är organiserat och får förutsättningar. Med rätt resurser blir det oslagbart och en oerhört viktig roll i samhället. Och här har Giva Sverige ett viktigt uppdrag, inte minst att också skapa förtroende hos allmänhet och näringsliv när det gäller insamlingsfrågor, liksom stödja i att påvisa effekter och resultat av insatserna.

andreas drufva

Andreas har erfarenhet från offentlig, kommersiell och idéburen sektor, med tyngdpunkt på det senare. Han har jobbat för uppdragsgivare som Amnesty, Stiftelsen Friends och Postkodlotteriet (Novamedia AB). Sedan nästan åtta år tillbaka är Andreas marknadschef på Naturskyddsföreningen. Andreas är i grunden statsvetare, men har senare utbildat sig inom marknadskommunikation vid IHR på Stockholms universitet. Andreas är en erfaren chef, kommunikatör och fundraiser. Andreas om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Jag brinner för civilsamhället i allmänhet och för naturen i synnerhet. Med min breda erfarenhet, både från några av Giva Sveriges medlemsorganisationer, men också från givarsidan (Postkodlotteriet), vill jag bidra till att ytterligare utveckla Giva Sverige att stödja och representera stora delar av vårt civila samhälle. Under de senaste åren har jag engagerat mig extra mycket för ledarskapsutveckling, något som är minst lika viktigt i civilsamhället som in andra sektorer. Inte minst när vindarna blåser snålt och civilsamhället blir utmanat och ifrågasatt från högerpopulistiska krafter. Då gäller det att vi som ledare och civilsamhälle står stadigt med båda fötterna på jorden med en tydlig inre kompass.

Filip Goldmann
Filip är chef för ekonomi, IT och HR på Företagarna och har dessförinnan arbetat som marknadschef på Stockholms Stadsmission, operativt ansvarig på Inkludera och som managementkonsult Capgemini Invent. Han har även stor erfarenhet av ideellt arbete och varit förtroendevald i flera organisationer genom åren, bland annat Rädda Barnen.Filip har magister i ledarskap från Handelshögskolan i Stockholms där han skrev slutuppsatsen Market Practice in a Nonprofit Setting – A case study of the Swedish Cancer Society. Filip om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Ett starkt civilsamhälle är oerhört viktigt för att lösa många av våra samhällsutmaningar. Giva Sverige har en självklar roll i detta genom att säkerställa transparens, styrning och kunskapsspridning, både för ideella organisationer och gentemot övriga sektorer. Jag hoppas kunna bidra med ökad kompetens kring finansieringsfrågor och hur vi kan vidareutveckla effektmätning och spridning av lösningar sociala utmaningar.

henrik szabo

Henrik har arbetat inom ideell sektor i 10 år, med en tidigare bakgrund som chef och ledare i olika positioner i privat sektor. Utöver engagemanget i Stiftelsen Läxhjälpen så har han haft strategiska roller i flera organisationer som arbetar med integrationsfrågor och har en bred palett av erfarenheter i bagaget inom bland annat partnerskap, påverkansarbete, integrations- och mångfaldsfrågor och organisationsutveckling, från såväl privat som ideell sektor. För närvarande är Henrik även ledamot av Kompis Sveriges styrelse. Henrik om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Nya samhällsutmaningar och nya förväntningar och krav på civilsamhället gör att vi ständigt behöver förhålla oss till nya verkligheter, bibehålla en brant utvecklingskurva och samtidigt inte vackla kring våra organisationers kärnuppdrag. Här har Giva Sverige en viktig roll och jag ser fram emot att bidra till ett framåtlutat arbete för att ytterligare stärka och tydliggöra sektorn.

ida bah

Ida har en lång erfarenhet av att jobba med insamling både mot privatpersoner och företag i olika chefsroller först på UNICEF i fem år och sedan 2014 hos Läkare utan gränser. Ida är utbildad statsvetare vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. Ida om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Med över sjutton års erfarenhet av insamlingsarbete inom ideella sektorn är jag övertygad om att ett tryggt givande spelar en avgörande roll i civilsamhället. Utvecklingen behöver fortsätta där varje individ kan delta aktivt genom att bidra med resurser, kunskap eller engagemang på olika sätt. Och jag vill bidra till att Giva Sveriges agenda fortsätter att drivas framåt för att stärka den ideella sektorn och det trygga givandet.

 

Giva Sveriges styrelse 2024 – 2025

Paula Guillet de Monthoux

Generalsekreterare, World Childhood foundation

Mob: 073-673 94 92

Christine Cars-Ingels

Generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung

Mob: 070-972 79 94

Charina Hallberg

Tidigare ekonomichef, Kvinna till Kvinna

Mob: 073-051 17 99

Alexander Clemenson

Generalsekreterare, KFUM Sverige

Mob: 073-661 22 70

Andreas Drufva

Marknadschef, Naturskyddsföreningen

Mob: 076-895 57 11

Filip Goldmann

Chef ekonomi, IT och HR Företagarna

Mob: 070-425 64 74

Henrik Szabo

Generalsekreterare, Stiftelsen Läxhjälpen

Mob: 076-789 55 74

Ida Bah

Insamlingschef, Läkare utan Gränser

Mob: 070-595 39 19