Styrelse

Giva Sveriges högsta beslutande organ är föreningsstämman. På årsmötet väljs kommande års styrelse som har till uppgift att förvalta föreningens angelägenheter. Styrelsen består av 7 ledamöter. Uppdraget utförs utan ekonomisk ersättning.

Paula Guillet de Monthoux – ordförande

Paula har arbetat inom ideell sektor i Sverige och internationellt sedan 1995 och har en lång erfarenhet av både insamling och ledarskap. Hon har under sin karriär haft en ett antal olika roller såsom insamlings- och marknadschef på UNICEF i Sverige och huvudkontoret i Schweiz, fundraisingkonsult och Managing Director för SOS Barnbyar i Köpenhamn och idag Generalsekreterare för World Childhood Foundation.
Om engagemanget i Giva Sverige ”Jag har haft förmånen att i hela mitt yrkesverksamma liv verkat inom ideell sektor, och med engagemang från gräsrotsnivå till FN. Som övertygad optimist tror jag på människors kraft och vilja att skapa och bidra till en bättre värld. För mig är ideella sektorn avgörande för att släppa fram den kraften och Giva Sverige en klar och viktig röst att företräda den. Jag ser mycket fram emot att få bidra till att skapa förutsättningar och samverkan för att ytterligare stärka sektorn.” 

World Childhood Foundation har en omsättning på 42,7 mkr varav insamlade medel 40,6 mkr.

Ewa Rutqvist Holmstedter

Ewa Rutqvist Holmstedter arbetar som kanslichef för We Effect och Vi Skogen och är utöver kansliet ansvarig för administrativa avdelningen. Hon har under hela sitt yrkesliv arbetat med ekonomi, HR- och IT frågor men då i privata näringslivet. Ewa om sitt val att engagera sig i styrelsen för Giva Sverige: Genom sitt engagemang, utbildningar och påverkansarbete i att driva frågor som rör insamling ser Giva Sverige till att skapa förtroende hos allmänheten för insamlingsfrågor. I och med att många är medlemmar, inte minst de stora insamlingsorganisationerna, visar Giva Sverige på vikten av att föreningen finns och att de frågor som drivs är relevanta för medlemmarna.

We Effect har en omsättning på 328 mkr varav insamlade medel 68,9 mkr. Vi Skogen omsätter 98 mkr varav insamlade medel 73,7 mkr.

Lovisa Fhager Havdelin

Lovisa Fhager Havdelin är Generalsekreterare för Teskedsorden och har en bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty. Lovisa är statsvetare och har mångårig erfarenhet av arbete med Mänskliga Rättigheter. Lovisa tilldelades 2015 utmärkelsen årets FN-supporter och deltog 2016 i Anna Lindh Academy:s ledarskapsprogram om mänskliga rättigheter. Hon sitter bl.a. i styrelsen för organisationen WONSA (World Of No Sexual Abuse), i Nationalkommittén för Raoul Wallenbergs dag, i styrgruppen för NOD och är rådgivare i United Nations Foundation +Social Good. Lovisa om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Ett bra arbete i Giva Sverige är av godo för alla anslutna organisationer! Jag känner starkt för Giva Sveriges roll som en branschröst för frågor som är angelägna ideella organisationer och insamlingsorganisationer särskilt.

Teskedsorden omsätter  7 292 231 kr varav insamlade medel 7 193 408 kr.

Maria Arneng

Maria är en hängiven samhällsförbättrare som brinner för barn och ungas rättigheter och lika värde. Hon har arbetat med såväl integrationsfrågor i stora teaterprojekt som suttit i koncernledningen på privat utbildningsföretag och med arbetslösa ungdomar i nytänkande ESF-projekt. Maria har byggt upp och drivit Läxhjälpen sedan starten och är idag generalsekreterare för Hello World! Maria om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Jag tycker att det är viktigt med ett starkt och väl fungerande civilsamhälle, det är viktigt för demokratin! Bland det allra allra viktigaste för att som givare känna förtroende för en ideell organisation är att den kan visa hur de skänkta pengarna gör nytta, hur pengarna konkret har bidragit till verksamheten, ja vilka effekter som pengarna faktiskt har gett. Giva Sverige fyller en viktig funktion här att stötta och hjälpa organisationer att utveckla det arbetet.

Hello World! har en omsättning på 9,6 mkr och samlar in 4,3 mkr

Mikael Färjsjö

Mikael Färjsjö är Senior projektledare samt Insamlings- och marknadschef på Cancerfonden inom området för Insamling och engagemang. Mikael har tidigare arbetat som managementkonsult med egen verksamhet samt haft chefsansvar på bland annat Telenor, Boxer TV samt varit marknadsdirektör på Aftonbladet. Han har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete både från ideella organisationer, branschorganisationer och aktiebolag. Mikael om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Jag vill bredda kompetensen och erfarenheten i styrelsen med syfte att säkra finansiering och utveckling av ett starkt civilsamhälle.

Cancerfonden omsätter 813 mkr varav insamlade medel 811 mkr.

Marika Hjelm Siegwald

Marika Hjelm Siegwald är sektionschef för insamling, engagemang och marknadskommunikation hos Act Svenska kyrkan, den internationella biståndsverksamheten hos Svenska kyrkan. Marika har en fil.kand i internationell marknadsföring, är utbildad journalist och har tidigare arbetat som kommunikations- och insamlingschef hos Stockholms Stadsmission och Plan Sverige. Hon har även varit kommunikationschef hos bland annat Coop Logistik AB och ABSOLUT VODKA hos V&S Group. Marika om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: För att bidra till stärka insamlande organisationers röst gentemot beslutsfattare och därigenom våra förutsättningar att verka, vidareutveckla effektmätningen och vidareutveckla kunskapsdelningen i branschen för att ytterligare stärka förtroendet för branschen.

Act Svenska Kyrkan omsätter 455,6 mkr varav insamlade medelr 172,3 mkr.

Jesper nIlsson

Jesper Nilsson är senior strategisk rådgivare hos Rädda Barnen och innan dess arbetade han där som kommunikations- och insamlingschef . Jesper har en fil.kand i konsthistoria, litteratur och statsvetenskap är utbildad journalist. Han har även arbetat som kommunikationschef på Hyresgäsföreningen och International Metalworker’s Federation.

Giva Sveriges styrelse 2019 – 2020

Maria Arneng

Generalsekreterare - Hello World

Mob: 076-006 94 13

Lovisa Fhager Havdelin

Generalsekreterare - Teskedsorden

Tel: 070 - 750 79 02

Mikael Färjsjö

Senior projektledare och Insamlingschef - Cancerfonden

Tel: 08-677 10 80

Marika Hjelm Siegwald

Sektionschef för insamling, engagemang och marknadskommunikation - Act Svenska kyrkan

Tel: 08-684 230 60

Jesper Nilsson

Senior Strategisk Rådgivare – Rädda Barnen

Tel: 08-698 92 43

Ewa Rutqvist Holmstedter

Kassör, Kanslichef - We Effect

Mob: 070-929 62 27

Paula Guillet de Monthoux

Generalsekreterare, World Childhood foundation

Tel: +46(0)73 673 94 92