Styrelse

Giva Sveriges högsta beslutande organ är föreningsstämman. På årsmötet väljs kommande års styrelse som har till uppgift att förvalta föreningens angelägenheter. Styrelsen består av 8 ledamöter. Uppdraget utförs utan ekonomisk ersättning.

Paula Guillet de Monthoux – ordförande

Paula har arbetat inom ideell sektor i Sverige och internationellt sedan 1995 och har en lång erfarenhet av både insamling och ledarskap. Hon har under sin karriär haft en ett antal olika roller såsom insamlings- och marknadschef på UNICEF i Sverige och huvudkontoret i Schweiz, fundraisingkonsult och Managing Director för SOS Barnbyar i Köpenhamn och idag Generalsekreterare för World Childhood Foundation. Om engagemanget i Giva Sverige ”Jag har haft förmånen att i hela mitt yrkesverksamma liv verkat inom ideell sektor, och med engagemang från gräsrotsnivå till FN. Som övertygad optimist tror jag på människors kraft och vilja att skapa och bidra till en bättre värld. För mig är ideella sektorn avgörande för att släppa fram den kraften och Giva Sverige en klar och viktig röst att företräda den. Jag ser mycket fram emot att få bidra till att skapa förutsättningar och samverkan för att ytterligare stärka sektorn.”  

Mikael Färjsjö – Vice Ordförande

Mikael Färjsjö var tidigare insamlingschef; små gåvor på Hjärnfonden. Mikael arbetade dessförinnan på Cancerfonden som insamlingschef och senior projektledare. Tidigare i sin karriär har Mikael arbetat som managementkonsult och haft chefsansvar på bland annat Telenor, Boxer TV samt varit marknadsdirektör på Aftonbladet, Nokia och Panasonic. Han har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete både från ideella organisationer, branschorganisationer och aktiebolag. Mikael om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Jag vill bredda kompetensen och erfarenheten i styrelsen med syfte att säkra finansiering och utveckling för ett starkt civilsamhälle.

CHarina s Hallberg – kassör

Charina har en lång erfarenhet av ekonomichefsrollen både inom privat och ideell sektor. Charina avslutade nyligen sin tjänst som ekonomichef på Kvinna till Kvinna, som hon haft sedan 2014, men finns kvar inom organisationen. Innan dess hade hon en liknande roll på Sensus Riksförbund 2008 – 2013. Charina är utbildad ekonom vid Uppsala universitet. Charina om sitt val att engagera sig i Giva Sverige: Giva Sverige ger möjlighet för insamlingsorganisationer att stärka sitt kunnande och utvecklas som organisationer. Genom till exempel Giva Sveriges riktlinjer för årsredovisning så har jag i min roll som ekonomichef kunnat visa på att vi arbetar på ett professionellt och transparent sätt med vår ekonomi. I dessa tider är det viktigt att insamlingsorganisationer har rätt förutsättningar för att fortsätta driva sina frågor och jag ser att Giva Sverige har en viktig del i det och jag vill vara med och bidra med min erfarenhet.

Alexander Clemenson

Alexander har arbetat inom civilsamhället i snart tio år. Nu är han generalsekreterare på KFUM Sverige och har tidigare varit generalsekreterare och verksamhetschef på RFSL Riksförbund och Föreningen Medveten Konsumtion. Han är i grunden företagsekonom och har en magister i organisation och ledarskap. Alexander har dessutom mångårig erfarenhet av ideellt engagemang inom flera olika organisationer, bl. a Ideell Arena, Sveriges Konsumenter och Jiddra Inte insamlingsstiftelse. Alexander om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Det individuella engagemanget kan flytta berg, särskilt när det är organiserat och får förutsättningar. Med rätt resurser blir det oslagbart och en oerhört viktig roll i samhället. Och här har Giva Sverige ett viktigt uppdrag, inte minst att också skapa förtroende hos allmänhet och näringsliv när det gäller insamlingsfrågor, liksom stödja i att påvisa effekter och resultat av insatserna.

Christine cars-Ingels

Christine är generalsekreterare på Riksförbundet HjärtLung sedan 2014. Hon har dessförinnan haft olika roller på flera studieförbund under många år, bland annat som kommunikations- och internationellt ansvarig på Studieförbunden. Christine har även varit kanslichef på Internetsstiftelsen i Sverige och har en Fil. Kand. i Antikens kultur och samhällsliv, Statsvetenskap och Ekonomisk Historia.
Christine om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse:  Min drivkraft är att leda verksamheter som stimulerar till, och fångar upp, samhällsengagemang i frågor som berör många människor. I förhållande till medlemmar, givare och finansiärer strävar jag efter att arbeta med största möjliga grad av transparens och återkoppling. Mitt arbete innebär också breda kontakter inom exempelvis Funktionsrätt Sverige, Ideell Arena (med i styrgruppen) och med olika myndigheter. Jag hoppas att min övertygelse om civilsamhällets viktiga betydelse ska komma till glädje och nytta i Giva Sveriges styrelse.

Erik johansson
Erik Johansson har lång erfarenhet av att arbeta med insamling och kommer senast från rollen som insamlingschef på Sverige för UNHCR. Innan dess arbetade han under många år för Läkare utan Gränser som telemarketing manager, tf insamlingschef och projektledare F2F. Han har även haft eget företag med konsulttjänster inom projektledning och interimslösningar till ideell sektor för bl a Läkare Utan Gränser, We effect, Vi-skogen och Sverige för UNHCR. Sedan december 2023 är Erik VD för QX Förlag. Erik har läst medie- och kommunikationsprogrammet vid Växjö universitet och har även gått chef- och ledarprogrammet hos Mindset. Erik om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Giva Sverige står som en trygg och drivande företrädare för medlemmarnas behov. Genom en lång insamlingserfarenhet inom olika roller och organisationer har jag drivit och genomfört förändringar där min kompetens vässats – både av framgångar och viktiga misslyckanden. Vi befinner oss i en tid där vi har möjlighet att vara mer relevanta i vår kommunikation med potentiella och befintliga givare tack vare mer information att analysera, men kraven på kloka insikter och omvärldsspaning ökar – något jag hoppas kunna bidra med i Giva Sverige!

Filip Goldmann
Filip är chef för ekonomi, IT och HR på Företagarna och har dessförinnan arbetat som marknadschef på Stockholms Stadsmission, operativt ansvarig på Inkludera och som managementkonsult Capgemini Invent. Han har även stor erfarenhet av ideellt arbete och varit förtroendevald i flera organisationer genom åren, bland annat Rädda Barnen.Filip har magister i ledarskap från Handelshögskolan i Stockholms där han skrev slutuppsatsen Market Practice in a Nonprofit Setting – A case study of the Swedish Cancer Society. Filip om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Ett starkt civilsamhälle är oerhört viktigt för att lösa många av våra samhällsutmaningar. Giva Sverige har en självklar roll i detta genom att säkerställa transparens, styrning och kunskapsspridning, både för ideella organisationer och gentemot övriga sektorer. Jag hoppas kunna bidra med ökad kompetens kring finansieringsfrågor och hur vi kan vidareutveckla effektmätning och spridning av lösningar sociala utmaningar.

Maria Arneng

Maria är en hängiven samhällsförbättrare som brinner för barn och ungas rättigheter och lika värde. Hon har arbetat med såväl integrationsfrågor i stora teaterprojekt som suttit i koncernledningen på privat utbildningsföretag och med arbetslösa ungdomar i nytänkande ESF-projekt. Maria har byggt upp och drivit Läxhjälpen sedan starten och är idag generalsekreterare för Hello World! Maria om sitt val att engagera sig i Giva Sveriges styrelse: Jag tycker att det är viktigt med ett starkt och väl fungerande civilsamhälle, det är viktigt för demokratin! Bland det allra allra viktigaste för att som givare känna förtroende för en ideell organisation är att den kan visa hur de skänkta pengarna gör nytta, hur pengarna konkret har bidragit till verksamheten, ja vilka effekter som pengarna faktiskt har gett. Giva Sverige fyller en viktig funktion här att stötta och hjälpa organisationer att utveckla det arbetet.

Giva Sveriges styrelse 2023 – 2024

Paula Guillet de Monthoux

Generalsekreterare, World Childhood foundation

Mob: 073-673 94 92

Mikael Färjsjö

Insamlingschef små gåvor, Hjärnfonden

Mob: 070-954 63 47

Charina Hallberg

Ekonomichef, Kvinna till Kvinna

Mob: 073-051 17 99

Alexander Clemenson

Generalsekreterare, KFUM Sverige

Mob: 073-661 22 70

Christine Cars-Ingels

Generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung

Mob: 070-972 79 94

Erik Johansson

F.d. Insamlingschef, Sverige för UNHCR

Mob: 070-924 28 85

Filip Goldmann

Chef ekonomi, IT och HR Företagarna

Mob: 070-425 64 74

Maria Arneng

Generalsekreterare - Hello World

Mob: 076-006 94 13