Stenbeckspriset – Kampanj

Om utmärkelsen ”Årets kampanj”
Utmärkelsen premierar en kampanj som visar på kreativ höjd och som gett goda resultat i förhållande till mål och insatta resurser.

Bedömningskriterier
– Når de mål och resultat som är uppsatta
– Är kreativ och effektiv
– Bidrar till andra positiva effekter för organisationens verksamhet och ändamål
– Ger gott resultat i förhållande till insats och kapacitet
– Förmåga att kombinera flera kanaler
– Stimulera och inspirera andra yrkesverksamma och organisationer.