Stenbeckspriset – Givare

Om utmärkelsen
Kategorin med två vinnare. Prisar en privatperson eller stiftelse (filantrop) och en givare/volontär/frivillig/medlem (givarengagemang) som genom sin gåva eller engagemang inspirerat andra att ge och/eller ökat organisationens möjligheter att uppfylla sitt ändamål.

Bedömningskriterier
– Inspirera och vara en förebild för andra
– Ge ökade intäkter
– Bidra till andra positiva effekter för organisationens verksamhet och ändamål

Nominering Stenbeckspriset 2023 - Givare

pdf