Stenbeckspriset – Nytänkande

Om utmärkelsen
”Årets nytänk” uppmärksammar en medarbetare, en organisation, ett företag eller ett initiativ som genom att nyttja innovation och/eller ny teknik på ett inspirerande och effektivt sätt bidragit till nya perspektiv, arbetssätt, metoder eller liknande för civilsamhället.

Bedömningskriterier
– Vara innovativt och nytänkande
– Bidra till att utveckla engagemang, insamling eller givande för organisationen eller generellt för ideella organisationer
– Bidra till positiva effekter för organisationens verksamhet eller ändamål
– Inspirera och vara en förebild för andra.