Stenbeckspriset – Organisation

Om utmärkelsen ”Årets organisation”
Utmärkelsen uppmärksammar en organisation som kan inspirera andra att utveckla sin finansiering från gåvor, bidrag och/eller samarbeten. Kategorin ger utrymme för att belöna såväl organisationsövergripande som avgränsade strategiska insatser som bidragit till organisationens utveckling och resursmobilisering.

Bedömningskriterier:
– Strategiskt och uthålligt arbete
– Resultat över tid
– Ökade intäkter från gåvor, bidrag eller samarbeten
– Andra positiva effekter för organisationens verksamhet och ändamål
– Resultat i förhållande till insats.