Nu lanseras branschstandard för förmedlingstjänster mellan givare och organisationer

Genom digitaliseringen av kommunikation och betalningar har givandet förenklats och organisationer kan nå nya målgrupper på helt nya sätt. Det betyder också att nya tjänster utvecklas där företag agerar förmedlare av gåvor mellan givare och organisationer. För att säkra en transparent och tillförlitlig process som är trygg både för givaren och mottagande organisationer, samtidigt som innovation och nytänkande gynnas, lanserar Giva Sverige nu en branschstandard för förmedlingstjänster mellan givare och organisationer.

Branschstandarden är ett ramverk för vad som kan anses vara god sed då ett eller flera företag agerar mellanhand mellan givaren och mottagande organisation. Standarden och stödjande dokument, som avtal och checklistor, är framtagna av en arbetsgrupp inom Giva Sverige med stöd av jurister och revisorer.

”Med branschstandarden höjer vi kvalitetsnormen och förbättrar givarupplevelsen samt säkerställer öppenhet kring kostnader. Branschstandarden skapar transparens mellan givare, förmedlingstjänster och organisation vilket möjliggör fortsatta givarresor för gåvor via tredje part”, säger Sara Karlsson, enhetschef Företagsinsamling & Givarservice på Barncancerfonden och en av arbetsgruppens ledamöter.

Digitaliseringen av kommunikation och betalningslösningar gör det enkelt att sätta upp en hemsida eller utveckla en app för att förmedla gåvor, men det finns begränsade regelverk och formella krav på denna typ av tjänster. Det betyder att en förmedlingsaktör kan samla in pengar utan att det finns någon transparens i processen mellan givare och mottagare, att organisationers logotyper kan användas för att locka givare utan att organisationen vet om det eller att förmedlingstjänsten kan utnyttjas direkt för överföring av medel för kriminella syften. Detta bidrar till att riskera trovärdigheten för seriösa organisationer.

För att möta dessa risker och säkra efterlevnad av lagstiftning kring personuppgifter och redovisning av gåvor omfattar branschstandarden tre grundläggande principer:

1. Tydliga avtal och överenskommelser
2.
Transparens i alla led
3. Korrekt regelefterlevnad

Alla tre syftar till att skapa en transparent, tillförlitlig och effektiv process som ger värde både för givaren och mottagande organisationer.

”Efter drygt ett års arbete är jag så glad att vi nu kan lansera en branschstandard som är till stöd för både organisationer och företag. Eftersom Giva Sverige kvalitetsäkrar organisationer för att säkra tryggt och effektivt givande, är det oerhört viktigt att tjänster som används av organisationerna kan möta de kraven. En annan viktig aspekt är att organisationerna inte utnyttjas för bedrägerier eller kriminalitet”, understryker Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Läs branschstandarden!